Platby SIPO

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

V prípade ak chcete uhradiť SIPO doklad jednorazovým príkazom na účet Slovenskej pošty použite nasledovné platobné symboly: číslo účtu prijímateľa v tvare IBAN: SK95 0200 0020 1400 0010 4512 variabilný symbol: evidenčné číslo platiteľa, ktoré je uvedené na platobnom doklade SIPO konštantný symbol: 0558 špecifický symbol: 333333mmrr, kde 333333 je konštanta, mm je aktuálny mesiac a rr je aktuálny rok…

Čítať viac ›

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. vyzýva odberateľov ku kontrole svojich vodomerných šácht

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

Vzhľadom na aktuálny vývoj počasia (silné mrazy), Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. vyzýva odberateľov ku kontrole svojich vodomerných šácht. Odporúčame skontrolovať: Či nedošlo k poškodeniu meradla (vodomera) a iných komponentov vodomernej zostavy vplyvom mrazu. Či všetky kolieska meradla stoja ak v nehnuteľnosti nie je žiaden odber. Ak sa kolieska točia, môže ísť o poruchu na vnútorných rozvodoch. Kontrolou môžete predísť prípadným nepríjemnostiam pri vyúčtovaní…

Čítať viac ›

OZNÁMENIE o zlúčení spoločností Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. a MESTSKÁ ČOV, spol. s r.o.

Vodárne prichádzajú so sériou noviniek pre odberateľov

S účinnosťou od 1.1.2021 sa spoločnosť MESTSKÁ ČOV, spol. s r. o. sa zlúčila so spoločnosťou Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., ktorá zároveň odo dňa účinnosti  preberá všetky práva a záväzky spoločnosti MESTSKÁ ČOV, spol. s r. o.. Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. bude pokračovať a rozvíjať doterajšie aktivity zaniknutej spoločnosti MESTSKÁ ČOV, spol. s r. o. v oblasti prevádzkovania mestskej čistiarne odpadových…

Čítať viac ›

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje preventívne opatrenia proti šíreniu COVID-19

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje, že v rámci preventívnych opatrení proti šíreniu COVID-19 bude od 4. 1. 2021 až do odvolania zatvorené pre verejnosť zákaznícke centrum a pokladňa. Úhrady faktúr je možné realizovať bezhotovostným prevodom. Agenda, týkajúca sa prevádzky vodovodov a kanalizácie (vyjadrenia k PD, informatívny zákres sietí v správe VSHC, žiadosti o pripojenie/zrušenie pripojenia, zákaznícke zmluvy) sa bude vybavovať prostredníctvom e-mailovej komunikácie na…

Čítať viac ›

Odpočty vodomerov (II. polrok roka 2020)

Odpočty vodomerov

Vodárenská spoločnosť Hlohovec upozorňuje verejnosť, že v mesiaci december budú prebiehať odpočty vodomerov za druhý polrok roka 2020. Zamestnanci spoločnosti vykonávajú celoplošný odpočet stavu vodomerov v pracovné dni, ale aj počas víkendov. V tejto súvislosti VSHC upozorňuje spotrebiteľskú verejnosť na opatrnosť pri identifikácii osoby, ktorá vykonáva odpočet stavu vodomeru. Pred odčítaním je pracovník, resp. poverená osoba, povinný bez vyzvania…

Čítať viac ›

Dočasné uzatvorenie administratívnej budovy pre verejnosť

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje, že v čase od 21.10.2020 do 6.11.2020 bude administratívna budova z technických príčin zatvorená pre verejnosť. Žiadame preto zákazníkov, aby svoje prípadné požiadavky riešili v tomto období mailom príp. telefonicky. Všetky potrebné tlačivá, žiadosti i kontakty na zodpovedné osoby nájdete na našej stránke. Ďakujeme za pochopenie.

Čítať viac ›

Vodárenskú spoločnosť od marca vedie Beatrix Kopcová

M E S T O   H L O H O V E C

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. má od 1.3.2020 novú konateľku. Je ňou Beatrix Kopcová, ktorú ešte v decembri 2019 na základe výsledkov výberového konania schválilo mestské zastupiteľstvo. Vodárenská problematika B. Kopcovej nie je cudzia. Do Hlohovca prichádza z pozície vedúcej investičného oddelenia a dodávateľských opráv v spoločnosti TAVOS Piešťany, a.s. kde pôsobila od roku 2016. Riadiace schopnosti nadobudla už aj ako vedúca oddelenia prírodných…

Čítať viac ›

Výberové konanie na kandidáta na obsadenie funkcie konateľa VSHC, s.r.o.

M E S T O   H L O H O V E C

M E S T O   H L O H O V E C zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom vyhlasuje výberové konanie na kandidáta na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta Hlohovec Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.   Identifikačné údaje: Obchodné meno:                   Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. Sídlo:                           …

Čítať viac ›