Meníme meno, od 1. júla sme VSH

Spoločnosť Vodárenské a technické služby, s.r.o. poskytuje služby v oblasti distribúcie a odvádzania vody verejnou kanalizáciou v meste Hlohovec už pätnásť rokov. Začínala ako Mestská vodárenská a kanalizačná spoločnosť Hlohovec, s.r.o. v roku 2003, pod obchodným menom Vodárenské a technické služby, s.r.o. pôsobí od januára 2005. V období rokov 2015 – 2018 došlo k revitalizácii spoločnosti, ktorá zahŕňala

Čítať viac ›

Napúšťate bazén z vodovodnej prípojky? Zvoľte vhodný čas a postup

Napriek tomu, že verejný vodovod nie je primárne určený na dodávku vody do bazénov, odberatelia využívajú odber pitnej vody aj na tento účel. Napúšťanie bazénu je z pohľadu prevádzkovania verejného vodovodu mimoriadnym odberom. Za takýto sa považuje najmä veľký objem odobranej vody. Živelným napúšťaním bazénov odberatelia spôsobujú nepríjemnosti sebe, aj prevádzkovateľovi siete. Je potrebné mať na zreteli, že zákazník…

Čítať viac ›

Neoprávnené používanie kanalizácie

Spoločnosť Vodárenské a technické služby (VaTS), s.r.o. vyhlásila generálny pardon za neoprávnené používanie kanalizácie. Týka sa 80 nehnuteľností na území mestskej časti Šulekovo, ktoré nemajú uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Môžu tak bez sankcií urobiť do 30. septembra 2018. VaTS nepripojením alebo nelegálnym pripojením týchto domácností na kanalizačnú sieť ročne prichádza o 10 000

Čítať viac ›

SMS notifikácie o odstávkach vody

Mesto Hlohovec ponúka obyvateľom bezplatnú službu SMS a e-mailových správ. Je to jednoduchý a pohodlný spôsob rýchleho informovania obyvateľov o neplánovaných a plánovaných odsttávkych vody formou krátkych textových a e-mailových notifikácií. Stačí, ak sa pre odber SMS a e-mailových správ zaregistrujete a vyplníte krátky formulár. Po registrácii vám bude zaslaná potvrdzujúca SMS alebo e-mail. Táto služba je pre vás…

Čítať viac ›