Zmluvy

Číslo Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
Dodatok č. 1 MobileTech, s.r.o. služba SMS eP Dodatok č. 1 09/07/2021
Mar-Po, spol. s r.o. Rámcová zmluva na dodávku tovarov 22/06/2021
JUDr. Lucia Jurgová advokátka s.r.o Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora 22/06/2021
Kanalizačný servis, s.r.o. Zmluva o čistení odpadových vôd zo žúmp vývozom 22/06/2021
MobileTech, s.r.o. služba SMS eP 15/06/2021
UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Kúpna / leasingova zmluva 23 940,67 € 17/05/2021
4115800990 UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava Kúpna zmluva 109,20 € 03/05/2021
MaTiHr s.r.o. Zmluva o čistení odpadových vôd zo žúmp vývozom 21/04/2021
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec Zmluva o čistení odpadových vôd zo žúmp vývozom 19/04/2021
Vincent Majka Zmluva o čistení odpadových vôd zo žúmp vývozom 31/03/2021