Zmluvy

Číslo Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
Z-1/2016 Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve 1 940,77 € 18/04/2019
A13346609 Orange Slovensko, a. s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 05/04/2019
Z-1/2016 Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve 29/03/2019
5/2019 Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o., Nábrežie A. Hlinku 27, Hlohovec 920 01 Darovacia zmluva 26/03/2019
43/2019 Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, Hlohovec 920 01 Dodatok č. 9 k Prevádzkovej zmluve 13/03/2019
LZC/19/00299 Tatra-Leasing, s.r.o., Černyševského 50, Bratislava 851 01 Leasingová zmluva 17 165,16 € 14/03/2019
LZC/19/00299 Tatra-Leasing, s.r.o., Černyševského 50, Bratislava 851 01 Kúpna zmluva 16 350,00 € 14/03/2019
001306/CORP/2016 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, Bratislava 813 33 Dodatok č. 1 k zmluve o úvere 14/02/2019
PR007/2018 ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9, Česká republika Dodatok č.1 k zmluve o akreditovaných odberoch a rozboroch pitných a odpadových vôd 10/01/2019
692/2018 Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, Hlohovec 920 01 Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok 149 788,57 € 28/12/2018