Zmluvy

Číslo Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 Dodatok o poskytnutí Ponuky E.Partner 09/02/2021
9100087111 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu 28/01/2021
Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Zmluva u združenej dodávke plynu 28/01/2021
122049920 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy 22/01/2021
3964-P-01 Copy Office, s.r.o. Rádiová 39, 821 04 Bratislava Zmluva o prenájme-3964-P-01 12/01/2021
100009608 AXA d.d.s, a.s., Kolárska 6, 811 06 Bratislava Dodatok č. 2 k zamestnávateľskej zmluve č. 100009608 07/01/2021
18/2020 PROFI line, s.r.o., Zábranie 43/170, 920 01 Hlohovec Zmluva o prevádzke vodovodu a kanalizácie 31/12/2020
17/2020 Viscon, s.r.o., Vinohradská 11, 920 01 Hlohovec Zmluva o prevádzke vodovodu a kanalizácie 31/12/2020
16/2020 VK INVEST GROUP, Štúrova 3139/50, Hlohovec 920 01 Zmluva o prevádzke vodovodu a kanalizácie 31/12/2020
ISS 555/2020 Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika č. 1, Hlohovec 920 01 Nájomná zmluva 6239,32 € 29/12/2020