Zmluvy

Číslo Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
Z-21/2020 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. ZMLUVA O DIELO 189 613,55 09/08/2022
Z-20/2022 Všeobecná úverová banka, a. s. Zmluva o vklade hotovosti v zaplombovaných obaloch 29/07/2022
2/2022 Aarsleff Hulín s.r.o. Zmluva o dielo 47004,00 23/06/2022
Z-16/2022 Ing. Júlia Petrovičová Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 18/05/2022
Z-15/2022 Mesto Hlohovec Dodatok č. 16 k prevádzkovej zmluve č. 205/2016 zo dňa 31.5.2016 12/04/2022
Z-14/2022 Veacom SK s.r.o. Kúpna zmluva BUCHER BU 100 4×4 7620,00€ 06/04/2022
Z-13/2022 MaTiHr s.r.o. Zmluva o čistení odpadových vôd zo žúmp vývozom 95484,00€ 01/04/2022
Z-12/2022 PK PNEU s.r.o. Zmluva o čistení odpadových vôd zo žúmp vývozom 01/04/2022
Z-11/2022 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec Zmluva o čistení odpadových vôd zo žúmp vývozom 01/04/2022
Z-10/2022 REBECCITA, s.r.o. Zmluva o čistení odpadových vôd zo žúmp vývozom 01/04/2022