Zmluvy

Číslo Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
205/2016 Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, Hlohovec 920 01 Dodatok č. 10 k Prevádzkovej zmluve 08/08/2019
17/2019 Mgr. Monika Budaiová Zmluva o výkone funkcie 31/07/2019
3/2019 LEDAR, s.r.o., Bedřicha Smetanu 2787/3, Trnava 917 08 Zmluva o poskytovaní technickej služby 31/07/2019
325/2019 Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, Hlohovec 920 01 Zmluva o výkone verejnoprospešných služieb a prác 09/07/2019
1855/2014 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99 Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri realizácii sústredného inkasa platieb obyvateľstva 09/07/2019
Dodatok č.1 Unition, s.r.o., Letná 3480/1, 058 01 Poprad Dodatok č.1 k servisnej zmluve č.01/2018 607,80 € 05/07/2019
11/2019 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 14/06/2019
A4276397 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. z. A4276397 62,10 € 11/06/2019
4-3/2018 KomTeS SK s.r.o., Dopravná 7, Piešťany 921 01 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služby KomTeS sledovanie 05/06/2019
A10609340 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 28/05/2019