Zmluvy

Číslo Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
14/2020 Ing. Júlia Petrovičová, č. licencie 829, Trenčianska 17, Bratislava 821 09 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2 700,00 € 20/11/2020
68943460011 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava 841 04 Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime predplateného mýta 01/10/2020
A0940819 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 29/09/2020
11/2020 OKNA HC s. r. o. Zmluva o dielo 23520,00€ 23/09/2020
KZ/9/2020 Radeton SK s.r.o., Rovná 2, Prievidza 971 01 Kúpna zmluva 93 270,60 € 11/09/2020
205/2016 Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika č. 1, Hlohovec 920 01 Dodatok č. 13 k Prevádzkovej zmluve 30/07/2020
23/2019 Mestská ČOV, spol. s.r.o., M. R. Štefánika 1, Hlohovec 920 01 Dodatok č. 1 k zmluve o pôžičke 25/06/2020
A0940890 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 30/03/2020
A10609340 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 09/03/2020
A10609340 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 09/03/2020