Zmluvy

Číslo Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
Z-14/2023 Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. Dohoda o platbách – úprava nájomného pre rok 2023 o priemerný ročný inflačný koeficient 20/03/2023
Z-13/2023 Ing. Júlia Petrovičová Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2700€ 16/03/2023
1/10/2023 Ing. Ľubor Pivoň MANDÁTNA ZMLUVA č. 1/10/2023 na zabezpečenie procesu verejného obstarávania uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka 3000€ 13/03/2023
Z-11/2023 Advokátska kancelária SPÁL & Partners s.r.o. DOHODA O PLNENÍ POVINNOSTÍ OPRÁVNENEJ OSOBY PRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA 28/02/2023
761/2022 Mesto Hlohovec DODATOK č. 18 K PREVÁDZKOVEJ ZMLUVE č. 205/2016 zo dňa 31.5.2016 154000€ 28/12/2022
74/2023 Mesto Hlohovec ZMLUVA o výkone verejnoprospešných služieb a prác podľa §269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 15000€ 23/02/2023
Z-10/2023 Vincent Majka Zmluva o čistení odpadových vôd zo žúmp vývozom 02/01/2023
Z-9/2023 SEZAKO TRNAVA, s.r.o. Zmluva o čistení odpadových vôd zo žúmp vývozom 02/01/2023
Z-8/2023 REBECCITA, s.r.o. Zmluva o čistení odpadových vôd zo žúmp vývozom 02/01/2023
Z-7/2023 PK PNEU s.r.o. Zmluva o čistení odpadových vôd zo žúmp vývozom 02/01/2023