Zmluvy

Číslo Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
111/2024 Mesto Hlohovec ZMLUVA o výkone verejnoprospešných služieb a prác 11/04/2024
Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. Dohoda o platbách – úprava výšky nájomného 1835,06€/mesačne 02/04/2024
Z-1/2016 Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. Dodatok č.6 Nájomnej zmluvy 31/03/2024
Z-7/2024 Ing.Júlia Petrovičová, č.licencie 829 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 3 000€ 18/03/2024
Z-6/2024 ZSE Energia, a.s. Zmluva o dodaní a inštalácii kompenzačnej jednotky 7080 14/02/2024
Z-5/2024 Advokátska kancelária SPÁL & Partners s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnych služieb 30/01/2024
A8562581 Orange Slovensko, a. s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie 29/01/2024
Z-3/2024 Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. DODATOK č. 5 NÁJOMNEJ ZMLUVY 22/01/2024
Z-2/2024 DHI SLOVAKIA, s.r.o. ZMLUVA O DIELO č. Z-02/2024 Štúdia „Hlohovec – hydrotechnický výpočet a posúdenie vodovodnej siete“ €24240 17/01/2024
Z-1/2024 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. Zmluva o čistení odpadových vôd zo žúmp vývozom 08/01/2024