Zmluvy

Číslo Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
Z-7/2019 Lukáš Šiška, Cintorínska 8, Madunice 922 42 Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve 120,00 € 10/12/2019
Z-6/2019 JUDr. Lucia Jurgová advokátka s.r.o., Slnečná 33, 044 24 Poproč Zmluva o poskytovaní právnych služieb 04/12/2019
Z-5/2019 Pfeiffer SK s.r.o., Kvetinárska 6, Bratislava 821 06 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo – Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II 15/11/2019
23/2019 Mestská ČOV, spol. s.r.o., M. R. Štefánika 1, Hlohovec 920 01 Zmluva o pôžičke 150 000,00 € 23/10/2019
68318330011 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava 841 04 Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime predplateného mýta 50,00 € 10/10/2019
14052018 SEAS TRADE, spol. s.r.o., Klincová 37/B, Bratislava 821 08 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve 08/10/2019
Z-4/2019 Pfeiffer SK s.r.o., Kvetinárska 6, Bratislava 821 06 Zmluva o dielo – Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II 300 000,00 € 04/10/2019
19/2019 Ing. Júlia Petrovičová, č. licencie 829, Trenčianska 17, Bratislava 821 09 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2 700,00 € 02/09/2019
205/2016 Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, Hlohovec 920 01 Dodatok č. 10 k Prevádzkovej zmluve 08/08/2019
17/2019 Mgr. Monika Budaiová Zmluva o výkone funkcie 31/07/2019