Zmluvy

Číslo Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
Z-23/2021 Miroslav Mikulek, s.r.o. DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO 0€ 27/09/2021
Z-22/2021 Ing. Igor Kováč - PENZIÓN ASTRA ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY 4398,00 € 22/09/2021
803/32/2021 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. ČOV Hlohovec, rekonštrukcia dosadzovacej nádrže DN č.1 – zmluva o dielo 117754,68€ 23/09/2021
Z-20/2021 Ľubomír Kutan – TKO EKOPRES II Rekonštrukcia ulice Jesenského spojená s 1. etapou rekonštrukcie verejného vodovodu – zmluva o dielo 351 684,05 € 13/09/2021
Z-19/2021 Miroslav Mikulek, s.r.o. Stropná doska kanalizačnej šachty – zmluva o dielo 28 981,21 € 07/09/2021
A4276397 Orange Slovensko a. s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 06/08/2021
Dodatok č. 1 MobileTech, s.r.o. služba SMS eP Dodatok č. 1 09/07/2021
Mar-Po, spol. s r.o. Rámcová zmluva na dodávku tovarov 22/06/2021
JUDr. Lucia Jurgová advokátka s.r.o Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora 22/06/2021
Kanalizačný servis, s.r.o. Zmluva o čistení odpadových vôd zo žúmp vývozom 22/06/2021