INFORMÁCIE O DOTÁCIÁCH

Finančné vzťahy mesta Hlohovec k Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o.

Účelový bežný transfer z rozpočtu mesta
Rok 2024
Program 6 Doprava a technická infraštruktúra
Podprogram 6.7 Nakladanie s odpadovými vodami
Účel Transfer na čistenie kanalizačných vpusťov a nákup lapačov
Suma 15 000 EUR
Poznámka Finančné prostriedky poskytované ako bežné transfery z rozpočtu mesta sú verejné prostriedky, ich použitie je účelové a podlieha zúčtovaniu s rozpočtom mesta Hlohovec do 31.12.2024.

 

Účelový bežný transfer z rozpočtu mesta
Rok 2024
Program 6 Doprava a technická infraštruktúra
Podprogram 6.6 Zásobovanie vodou
Účel Transfer na nákup vodomerov
Suma 5 000 EUR
Poznámka Finančné prostriedky poskytované ako bežné transfery z rozpočtu mesta sú verejné prostriedky, ich použitie je účelové a podlieha zúčtovaniu s rozpočtom mesta Hlohovec do 31.12.2024.

 

Účelový bežný transfer z rozpočtu mesta
Rok 2023
Program 6 Doprava a technická infraštruktúra
Podprogram 6.7 Nakladanie s odpadovými vodami
Účel Transfer na čistenie kanalizačných vpusťov a nákup lapačov
Suma 15 000 EUR
Poznámka Finančné prostriedky poskytované ako bežné transfery z rozpočtu mesta sú verejné prostriedky, ich použitie je účelové a podlieha zúčtovaniu s rozpočtom mesta Hlohovec do 31.12.2023.

 

Účelový bežný transfer z rozpočtu mesta
Rok 2022
Program 6 Doprava a technická infraštruktúra
Podprogram 6.7 Nakladanie s odpadovými vodami
Účel Transfer na čistenie kanalizačných vpusťov a nákup lapačov
Suma 15 000 EUR
Poznámka Finančné prostriedky poskytované ako bežné transfery z rozpočtu mesta sú verejné prostriedky, ich použitie je účelové a podlieha zúčtovaniu s rozpočtom mesta Hlohovec do 31.12.2022.

 

Účelový bežný transfer z rozpočtu mesta
Rok 2021
Program 6 Doprava a technická infraštruktúra
Podprogram 6.7 Nakladanie s odpadovými vodami
Účel Transfer na čistenie kanalizačných vpusťov a nákup lapačov
Suma 15 000 EUR
Poznámka Finančné prostriedky poskytované ako bežné transfery z rozpočtu mesta sú verejné prostriedky, ich použitie je účelové a podlieha zúčtovaniu s rozpočtom mesta Hlohovec do 31.12.2021.

Účelový bežný transfer z rozpočtu mesta
Rok 2020
Program 6 Doprava a technická infraštruktúra
Podprogram 6.7 Nakladanie s odpadovými vodami
Účel Transfer na čistenie kanalizačných vpusťov a nákup lapačov
Suma 15 000 EUR
Poznámka Finančné prostriedky poskytované ako bežné transfery z rozpočtu mesta sú verejné prostriedky, ich použitie je účelové a podlieha zúčtovaniu s rozpočtom mesta Hlohovec do 31.12.2020.

Účelový bežný transfer z rozpočtu mesta
Rok 2019
Program 6 Doprava a technická infraštruktúra
Podprogram 6.7 Nakladanie s odpadovými vodami
Účel Transfer na čistenie kanalizačných vpusťov a nákup lapačov
Suma 15 000 EUR
Poznámka Finančné prostriedky poskytované ako bežné transfery z rozpočtu mesta sú verejné prostriedky, ich použitie je účelové a podlieha zúčtovaniu s rozpočtom mesta Hlohovec do 31.12.2019.

Účelový bežný transfer z rozpočtu mesta
Rok 2018
Program 6 Doprava a technická infraštruktúra
Podprogram 6.6 Zásobovanie vodou
Účel Nákup vodomerov
Suma 46 900 EUR
Poznámka Finančné prostriedky poskytované ako bežné transfery z rozpočtu mesta sú verejné prostriedky, ich použitie je účelové a podlieha zúčtovaniu s rozpočtom mesta Hlohovec do 31.12.2018.