REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Meno odberateľa:

Ulica, č. domu:

Mesto/mestská časť:

Číslo odberného miesta:

Číslo reklamovanej faktúry:

Obsah reklamácie:

Telefónne číslo: