REKLAMAČNÝ FORMULÁR

  Meno odberateľa:

  Ulica, č. domu:

  Mesto/mestská časť:

  Číslo odberného miesta:

  Číslo reklamovanej faktúry:

  Obsah reklamácie:

  Telefónne číslo: