Pohotovostná služba

Poruchy a havárie na verejnom vodovode alebo na verejnej kanalizácii, alebo poruchy na prípojkách prevádzkovaných spoločnosťou nahlasujte na telefónnych číslach (na telefónne čísla volajte v poradí v akom sú uvedené):

V pracovnej dobe od  7:00 – 15:30 hod.

tel.: 033/ 73 201 35
tel.: 033/ 73 201 37
mobil: 0907 702 607

1. AŽ 15. DEŇ V MESIACI 16. AŽ 31. DEŇ V MESIACI
V pracovných dňoch mimo pracovnej doby
od 4.00 do 7.00 hod. a od 15.00 do 22.00 hod.
mobil: 0908 911 162
mobil: 0917 501 716
mobil: 0905 651 463
mobil: 0917 501 712
Počas víkendov a v dňoch pracovného voľna
od 4.00 do 22.00 hod.

V prípade nedostupnosti uvedených telefónnych čísel, kontaktujte:
Vedúci úseku prevádzky VV a VK, mobil: 0907 702 607

 

Odporúčanie správneho hlásenia poruchy / udalosti:

Pre zabezpečenie rýchleho odstránenia poruchy uvádzajte prosím nasledovné informácie:

 • Identifikácia volajúceho (meno priezvisko, adresa, telefónne číslo)
 • Lokalizácia poruchy (adresa, významné body a pod.
 • Popis poruchy (viditeľné znaky poruchy)

Nahlásiť poruchu / udalosť:

  Typ hlásenia (povinné)
  PORUCHAUDALOSŤ

  Mesto / mestská časť: (povinné)

  Ulica, číslo: (povinné)

  Telefónne číslo: (povinné)

  Email: (povinné)

  Bližší opis udalosti:

  Túto stránku chráni reCAPTCHA od Google. Zásady ochrany osobných údajov a podmienky používania služby