Kontakt

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
Prevádzka spoločnosti – Zákaznícke centrum
Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec
 
 
Informácie +421 33 73 201 35 info@vshc.sk
Zákaznícke centrum +421 33 73 201 36 elena.skodova@vshc.sk
Úsek prevádzky VV a VK +421 33 73 201 37 marcel.balko@vshc.sk
Úsek administratívy +421 33 381 33 26 alena.lukacova@vshc.sk
 

Otváracie hodiny

Pondelok 7.00 – 11.00 PRESTÁVKA 12.00 – 15.30
Utorok 7.00 – 11.00 PRESTÁVKA 12.00 – 15.30
Streda 7.00 – 11.00 PRESTÁVKA 12.00 – 15.30
Štvrtok 7.00 – 11.00 PRESTÁVKA 12.00 – 15.30
Piatok 7.00 – 11.00 PRESTÁVKA 12.00 – 15.30

Napíšte nám

Fakturačné údaje

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
Šafárikova 30
920 01 Hlohovec
IČO: 36255556
DIČ: 2020173705
IČ DPH: SK2020173705
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK60 1111 0000 0012 9827 7006
BIC: UNCRSKBX