Výzva na predloženie cenovej ponuky – Zabezpečenie služby- prevádzka SMS

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na dodávku tovaru: „Zabezpečenie služby- prevádzka SMS parkovného na území mesta Hlohovec“. Viac podrobností v prílohe tohto oznamu. Otvoriť súbor Príloha č. 1 Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk. Otvoriť súbor

Čítať viac ›

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – “DODÁVKOVÉ VOZIDLO DO 3500 KG (FURGON)“

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na dodávku tovaru: „Dodávkové vozidlo do 3500kg(Furgon)“. Viac podrobností v prílohe tohto oznamu. Otvoriť súbor Príloha č. 1 Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk. Otvoriť súbor Príloha č. 2 Technická špecifikácia vozidla. Otvoriť súbor Vyhodnotenie ponúk Otvoriť súbor

Čítať viac ›

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. aktualizuje preventívne opatrenia

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. aktualizuje preventívne opatrenia nasledovne: Od pondelka 26.4.2021 otvárame pre verejnosť zákaznícke centrum a pokladňu v bežnom režime, podľa pôvodných otváracích hodín. Naďalej však uprednostňujeme elektronický kontakt v prípade agendy, týkajúcej sa prevádzky vodovodov a kanalizácie info@vshc.sk (vyjadrenia k PD, informatívny zákres sietí v správe VSHC, žiadosti o pripojenie/zrušenie pripojenia, zákaznícke zmluvy). Všetky potrebné informácie a tlačivá (v PDF alebo…

Čítať viac ›

Platby SIPO

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

V prípade ak chcete uhradiť SIPO doklad jednorazovým príkazom na účet Slovenskej pošty použite nasledovné platobné symboly: číslo účtu prijímateľa v tvare IBAN: SK95 0200 0020 1400 0010 4512 variabilný symbol: evidenčné číslo platiteľa, ktoré je uvedené na platobnom doklade SIPO konštantný symbol: 0558 špecifický symbol: 333333mmrr, kde 333333 je konštanta, mm je aktuálny mesiac a rr je aktuálny rok…

Čítať viac ›

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. vyzýva odberateľov ku kontrole svojich vodomerných šácht

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

Vzhľadom na aktuálny vývoj počasia (silné mrazy), Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. vyzýva odberateľov ku kontrole svojich vodomerných šácht. Odporúčame skontrolovať: Či nedošlo k poškodeniu meradla (vodomera) a iných komponentov vodomernej zostavy vplyvom mrazu. Či všetky kolieska meradla stoja ak v nehnuteľnosti nie je žiaden odber. Ak sa kolieska točia, môže ísť o poruchu na vnútorných rozvodoch. Kontrolou môžete predísť prípadným nepríjemnostiam pri vyúčtovaní…

Čítať viac ›

OZNÁMENIE o zlúčení spoločností Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. a MESTSKÁ ČOV, spol. s r.o.

Vodárne prichádzajú so sériou noviniek pre odberateľov

S účinnosťou od 1.1.2021 sa spoločnosť MESTSKÁ ČOV, spol. s r. o. sa zlúčila so spoločnosťou Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., ktorá zároveň odo dňa účinnosti  preberá všetky práva a záväzky spoločnosti MESTSKÁ ČOV, spol. s r. o.. Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. bude pokračovať a rozvíjať doterajšie aktivity zaniknutej spoločnosti MESTSKÁ ČOV, spol. s r. o. v oblasti prevádzkovania mestskej čistiarne odpadových…

Čítať viac ›

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje preventívne opatrenia proti šíreniu COVID-19

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje, že v rámci preventívnych opatrení proti šíreniu COVID-19 bude od 4. 1. 2021 až do odvolania zatvorené pre verejnosť zákaznícke centrum a pokladňa. Úhrady faktúr je možné realizovať bezhotovostným prevodom. Agenda, týkajúca sa prevádzky vodovodov a kanalizácie (vyjadrenia k PD, informatívny zákres sietí v správe VSHC, žiadosti o pripojenie/zrušenie pripojenia, zákaznícke zmluvy) sa bude vybavovať prostredníctvom e-mailovej komunikácie na…

Čítať viac ›

Odpočty vodomerov (II. polrok roka 2020)

Odpočty vodomerov

Vodárenská spoločnosť Hlohovec upozorňuje verejnosť, že v mesiaci december budú prebiehať odpočty vodomerov za druhý polrok roka 2020. Zamestnanci spoločnosti vykonávajú celoplošný odpočet stavu vodomerov v pracovné dni, ale aj počas víkendov. V tejto súvislosti VSHC upozorňuje spotrebiteľskú verejnosť na opatrnosť pri identifikácii osoby, ktorá vykonáva odpočet stavu vodomeru. Pred odčítaním je pracovník, resp. poverená osoba, povinný bez vyzvania…

Čítať viac ›

Dočasné uzatvorenie administratívnej budovy pre verejnosť

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje, že v čase od 21.10.2020 do 6.11.2020 bude administratívna budova z technických príčin zatvorená pre verejnosť. Žiadame preto zákazníkov, aby svoje prípadné požiadavky riešili v tomto období mailom príp. telefonicky. Všetky potrebné tlačivá, žiadosti i kontakty na zodpovedné osoby nájdete na našej stránke. Ďakujeme za pochopenie.

Čítať viac ›