Výzva na predkladanie ponúk – “ČOV Hlohovec, rekonštrukcia dosadzovacej nádrže DN č. 2“

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v zastúpení konateľky Ing. Beatrix Kopcovej vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác “ČOV Hlohovec, rekonštrukcia dosadzovacej nádrže DN č. 2“ Súčasťou výzvy je aj výkresová časť, ktorá tvorí prílohu k tejto výzve a poskytuje sa elektronicky. Výzva na predkladanie ponúk – “ČOV Hlohovec, rekonštrukcia…

Čítať viac ›

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 301/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení neskorších predpisov Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva podľa…

Čítať viac ›

Rekonštrukcia verejného vodovodu, Hlohovec – Jesenského ulica – 1. etapa

Rekonštrukcia verejného vodovodu, Hlohovec

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. začala  v septembri 2021 realizovať investičnú akciu Rekonštrukcia verejného vodovodu, Hlohovec – Jesenského ulica – 1. etapa. Ide o jedno z dvoch hlavných rozvodných potrubí pitnej vody v Hlohovci.  Celková realizovaná dĺžka podľa projektovej dokumentácie (vrátane častí , prepájajúcich priľahlé ulice) je 460 m. Použitým materiálom v rámci technických štandardov pre širšie centrum a hlavné vetvy je liatina. Investičná akcia bola zo strany našej…

Čítať viac ›

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“

Spoločnosť Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, IČO: 36255556 zastúpená konateľkou, Ing. Beatrix Kopcovou  oznamuje, voľné pracovné miesto na pozícii odborný pracovník úseku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Zároveň vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta. Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie1. stupňa v odbore stavebníctvo vodičské oprávnenie B Zoznam požadovaných dokladov na  uvedenú funkciu …

Čítať viac ›

Výzva na predkladanie ponúk – “Stropná doska kanalizačnej šachty“

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v zastúpení konateľky Ing. Beatrix Kopcovej vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác „Stropná doska kanalizačnej šachty“ Viac podrobností v prílohe tohto oznamu. Otvoriť súbor Príloha č. 1 Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk Otvoriť súbor Príloha č. 2 Zadanie – Stropná doska kanalizačnej…

Čítať viac ›

Výzva na predkladanie ponúk – “ČOV Hlohovec, rekonštrukcia dosadzovacej nádrže DN č. 1“

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v zastúpení konateľky Ing. Beatrix Kopcovej vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác „ČOV Hlohovec, rekonštrukcia dosadzovacej nádrže DN č. 1“ Viac podrobností v prílohe tohto oznamu. Otvoriť súbor Príloha č. 1 Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk Otvoriť súbor Príloha č. 2 Technická…

Čítať viac ›

SMS Parkovanie v Hlohovci

sms parking

V Hlohovci od 1. júla 2021 zvyšujeme komfort pre vodičov využívajúcich platené parkoviská – parkovné je možné zaplatíte už aj SMS-kou . V spolupráci so spoločnosťou MobilTech spúšťame službu SMS parkovanie, ako alternatívu k platbe hotovosťou cez parkovací automat. Už nemusíte hľadať mince, plaťte pohodlne cez telefón formou SMS správy či cez aplikáciu Upay.   Ako to funguje? Pošlite…

Čítať viac ›

Odpočty vodomerov (I. polrok roka 2021)

Odpočty vodomerov

Vodárenská spoločnosť Hlohovec upozorňuje verejnosť, že v mesiaci jún budú prebiehať odpočty vodomerov za prvý polrok roka 2021. Zamestnanci spoločnosti vykonávajú celoplošný odpočet stavu vodomerov v pracovné dni, ale aj počas víkendov. V tejto súvislosti VSHC upozorňuje spotrebiteľskú verejnosť na opatrnosť pri identifikácii osoby, ktorá vykonáva odpočet stavu vodomeru. Pred odčítaním je pracovník, resp. poverená osoba, povinný bez vyzvania…

Čítať viac ›

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Zabezpečenie služby- prevádzka SMS

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na dodávku tovaru: „Zabezpečenie služby- prevádzka SMS parkovného na území mesta Hlohovec“. Viac podrobností v prílohe tohto oznamu. Otvoriť súbor Príloha č. 1 Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk. Otvoriť súbor Vyhodnotenie ponúk Otvoriť súbor

Čítať viac ›