Odpočty vodomerov (II. polrok roka 2020)

Odpočty vodomerov

Vodárenská spoločnosť Hlohovec upozorňuje verejnosť, že v mesiaci december budú prebiehať odpočty vodomerov za druhý polrok roka 2020. Zamestnanci spoločnosti vykonávajú celoplošný odpočet stavu vodomerov v pracovné dni, ale aj počas víkendov. V tejto súvislosti VSHC upozorňuje spotrebiteľskú verejnosť na opatrnosť pri identifikácii osoby, ktorá vykonáva odpočet stavu vodomeru. Pred odčítaním je pracovník, resp. poverená osoba, povinný bez vyzvania…

Čítať viac ›

Dočasné uzatvorenie administratívnej budovy pre verejnosť

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje, že v čase od 21.10.2020 do 6.11.2020 bude administratívna budova z technických príčin zatvorená pre verejnosť. Žiadame preto zákazníkov, aby svoje prípadné požiadavky riešili v tomto období mailom príp. telefonicky. Všetky potrebné tlačivá, žiadosti i kontakty na zodpovedné osoby nájdete na našej stránke. Ďakujeme za pochopenie.

Čítať viac ›

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. aktualizuje preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. aktualizuje preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu nasledovne: Od stredy 6.5.2020 otvárame pre verejnosť zákaznícke centrum a pokladňu v pondelok a stredu v čase od 8.00 – 11.00 a od 12.00 – 15.00, v piatok od 8.00 – 11.00 Agenda, týkajúca sa prevádzky vodovodov a kanalizácie (vyjadrenia k PD, informatívny zákres sietí v správe VSHC, žiadosti o pripojenie/zrušenie pripojenia, zákaznícke zmluvy)…

Čítať viac ›

Platby SIPO

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

V prípade ak chcete uhradiť SIPO doklad jednorazovým príkazom na účet Slovenskej pošty, použite nasledovné symboly: číslo účtu prijímateľa v tvare IBAN:  SK09 6500 0000 0000 2054 2173 variabilný symbol: evidenčné číslo platiteľa, ktoré je uvedené na platobnom doklade SIPO konštantný symbol: 0558 špecifický symbol: 333333mmrr, kde 333333 je konštanta, mm je aktuálny mesiac a rr je aktuálny rok (uvedený na…

Čítať viac ›

Vodárenskú spoločnosť od marca vedie Beatrix Kopcová

M E S T O   H L O H O V E C

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. má od 1.3.2020 novú konateľku. Je ňou Beatrix Kopcová, ktorú ešte v decembri 2019 na základe výsledkov výberového konania schválilo mestské zastupiteľstvo. Vodárenská problematika B. Kopcovej nie je cudzia. Do Hlohovca prichádza z pozície vedúcej investičného oddelenia a dodávateľských opráv v spoločnosti TAVOS Piešťany, a.s. kde pôsobila od roku 2016. Riadiace schopnosti nadobudla už aj ako vedúca oddelenia prírodných…

Čítať viac ›

Výberové konanie na kandidáta na obsadenie funkcie konateľa VSHC, s.r.o.

M E S T O   H L O H O V E C

M E S T O   H L O H O V E C zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom vyhlasuje výberové konanie na kandidáta na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta Hlohovec Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.   Identifikačné údaje: Obchodné meno:                   Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. Sídlo:                           …

Čítať viac ›

KANALIZÁCIA NIE JE KONTAJNER NA ODPAD ANI ZBERNÝ DVOR!

KANALIZÁCIA NIE JE KONTAJNER NA ODPAD ANI ZBERNÝ DVOR!

Vážení zákazníci, v poslednej dobe dochádza k častým poruchám na kanalizačnej sieti a k poruchám čerpadiel v kanalizačných prečerpávacích staniciach. Z toho dôvodu Vás dôrazne žiadame o dodržiavanie disciplíny v oblasti odpadových vôd.     KANALIZÁCIA NIE JE KONTAJNER NA ODPAD ANI ZBERNÝ DVOR! DO KANALIZÁCIE NEPATRÍ: Biologický odpad (odpady z kuchynských drvičov, zvyšky jedál, zeleniny, ovocia, tuky a…

Čítať viac ›

Odpočty vodomerov (I. polrok roka 2019)

Odpočty vodomerov

Vodárenská spoločnosť Hlohovec upozorňuje verejnosť, že v mesiaci jún budú prebiehať odpočty vodomerov za prvý polrok roka 2019. Zamestnanci spoločnosti vykonávajú celoplošný odpočet stavu vodomerov v pracovné dni, ale aj počas víkendov. V tejto súvislosti VSHC upozorňuje spotrebiteľskú verejnosť na opatrnosť pri identifikácii osoby, ktorá vykonáva odpočet stavu vodomeru. Pred odčítaním je pracovník, resp. poverená osoba, povinný bez vyzvania…

Čítať viac ›