Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“

Spoločnosť Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, IČO: 36255556 zastúpená konateľkou, Ing. Beatrix Kopcovou  oznamuje, voľné pracovné miesto na pozícii odborný pracovník úseku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Zároveň vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta. Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie1. stupňa v odbore stavebníctvo vodičské oprávnenie B Zoznam požadovaných dokladov na  uvedenú funkciu …

Čítať viac ›

Výzva na predkladanie ponúk – “Stropná doska kanalizačnej šachty“

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v zastúpení konateľky Ing. Beatrix Kopcovej vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác „Stropná doska kanalizačnej šachty“ Viac podrobností v prílohe tohto oznamu. Otvoriť súbor Príloha č. 1 Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk Otvoriť súbor Príloha č. 2 Zadanie – Stropná doska kanalizačnej…

Čítať viac ›

Výzva na predkladanie ponúk – “ČOV Hlohovec, rekonštrukcia dosadzovacej nádrže DN č. 1“

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v zastúpení konateľky Ing. Beatrix Kopcovej vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác „ČOV Hlohovec, rekonštrukcia dosadzovacej nádrže DN č. 1“ Viac podrobností v prílohe tohto oznamu. Otvoriť súbor Príloha č. 1 Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk Otvoriť súbor Príloha č. 2 Technická…

Čítať viac ›

SMS Parkovanie v Hlohovci

sms parking

V Hlohovci od 1. júla 2021 zvyšujeme komfort pre vodičov využívajúcich platené parkoviská – parkovné je možné zaplatíte už aj SMS-kou . V spolupráci so spoločnosťou MobilTech spúšťame službu SMS parkovanie, ako alternatívu k platbe hotovosťou cez parkovací automat. Už nemusíte hľadať mince, plaťte pohodlne cez telefón formou SMS správy či cez aplikáciu Upay.   Ako to funguje? Pošlite…

Čítať viac ›

Odpočty vodomerov (I. polrok roka 2021)

Odpočty vodomerov

Vodárenská spoločnosť Hlohovec upozorňuje verejnosť, že v mesiaci jún budú prebiehať odpočty vodomerov za prvý polrok roka 2021. Zamestnanci spoločnosti vykonávajú celoplošný odpočet stavu vodomerov v pracovné dni, ale aj počas víkendov. V tejto súvislosti VSHC upozorňuje spotrebiteľskú verejnosť na opatrnosť pri identifikácii osoby, ktorá vykonáva odpočet stavu vodomeru. Pred odčítaním je pracovník, resp. poverená osoba, povinný bez vyzvania…

Čítať viac ›

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Zabezpečenie služby- prevádzka SMS

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na dodávku tovaru: „Zabezpečenie služby- prevádzka SMS parkovného na území mesta Hlohovec“. Viac podrobností v prílohe tohto oznamu. Otvoriť súbor Príloha č. 1 Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk. Otvoriť súbor Vyhodnotenie ponúk Otvoriť súbor

Čítať viac ›

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – “DODÁVKOVÉ VOZIDLO DO 3500 KG (FURGON)“

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na dodávku tovaru: „Dodávkové vozidlo do 3500kg(Furgon)“. Viac podrobností v prílohe tohto oznamu. Otvoriť súbor Príloha č. 1 Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk. Otvoriť súbor Príloha č. 2 Technická špecifikácia vozidla. Otvoriť súbor Vyhodnotenie ponúk Otvoriť súbor

Čítať viac ›

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. aktualizuje preventívne opatrenia

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. aktualizuje preventívne opatrenia nasledovne: Od pondelka 26.4.2021 otvárame pre verejnosť zákaznícke centrum a pokladňu v bežnom režime, podľa pôvodných otváracích hodín. Naďalej však uprednostňujeme elektronický kontakt v prípade agendy, týkajúcej sa prevádzky vodovodov a kanalizácie info@vshc.sk (vyjadrenia k PD, informatívny zákres sietí v správe VSHC, žiadosti o pripojenie/zrušenie pripojenia, zákaznícke zmluvy). Všetky potrebné informácie a tlačivá (v PDF alebo…

Čítať viac ›

Platby SIPO

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

V prípade ak chcete uhradiť SIPO doklad jednorazovým príkazom na účet Slovenskej pošty použite nasledovné platobné symboly: číslo účtu prijímateľa v tvare IBAN: SK95 0200 0020 1400 0010 4512 variabilný symbol: evidenčné číslo platiteľa, ktoré je uvedené na platobnom doklade SIPO konštantný symbol: 0558 špecifický symbol: 333333mmrr, kde 333333 je konštanta, mm je aktuálny mesiac a rr je aktuálny rok…

Čítať viac ›

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. vyzýva odberateľov ku kontrole svojich vodomerných šácht

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

Vzhľadom na aktuálny vývoj počasia (silné mrazy), Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. vyzýva odberateľov ku kontrole svojich vodomerných šácht. Odporúčame skontrolovať: Či nedošlo k poškodeniu meradla (vodomera) a iných komponentov vodomernej zostavy vplyvom mrazu. Či všetky kolieska meradla stoja ak v nehnuteľnosti nie je žiaden odber. Ak sa kolieska točia, môže ísť o poruchu na vnútorných rozvodoch. Kontrolou môžete predísť prípadným nepríjemnostiam pri vyúčtovaní…

Čítať viac ›