Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. aktualizuje preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. aktualizuje preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu nasledovne: Od stredy 6.5.2020 otvárame pre verejnosť zákaznícke centrum a pokladňu v pondelok a stredu v čase od 8.00 – 11.00 a od 12.00 – 15.00, v piatok od 8.00 – 11.00 Agenda, týkajúca sa prevádzky vodovodov a kanalizácie (vyjadrenia k PD, informatívny zákres sietí v správe VSHC, žiadosti o pripojenie/zrušenie pripojenia, zákaznícke zmluvy)…

Čítať viac ›

Platby SIPO

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

V prípade ak chcete uhradiť SIPO doklad jednorazovým príkazom na účet Slovenskej pošty, použite nasledovné symboly: číslo účtu prijímateľa v tvare IBAN:  SK09 6500 0000 0000 2054 2173 variabilný symbol: evidenčné číslo platiteľa, ktoré je uvedené na platobnom doklade SIPO konštantný symbol: 0558 špecifický symbol: 333333mmrr, kde 333333 je konštanta, mm je aktuálny mesiac a rr je aktuálny rok (uvedený na…

Čítať viac ›

Vodárenskú spoločnosť od marca vedie Beatrix Kopcová

M E S T O   H L O H O V E C

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. má od 1.3.2020 novú konateľku. Je ňou Beatrix Kopcová, ktorú ešte v decembri 2019 na základe výsledkov výberového konania schválilo mestské zastupiteľstvo. Vodárenská problematika B. Kopcovej nie je cudzia. Do Hlohovca prichádza z pozície vedúcej investičného oddelenia a dodávateľských opráv v spoločnosti TAVOS Piešťany, a.s. kde pôsobila od roku 2016. Riadiace schopnosti nadobudla už aj ako vedúca oddelenia prírodných…

Čítať viac ›

Výberové konanie na kandidáta na obsadenie funkcie konateľa VSHC, s.r.o.

M E S T O   H L O H O V E C

M E S T O   H L O H O V E C zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom vyhlasuje výberové konanie na kandidáta na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta Hlohovec Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.   Identifikačné údaje: Obchodné meno:                   Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. Sídlo:                           …

Čítať viac ›

KANALIZÁCIA NIE JE KONTAJNER NA ODPAD ANI ZBERNÝ DVOR!

KANALIZÁCIA NIE JE KONTAJNER NA ODPAD ANI ZBERNÝ DVOR!

Vážení zákazníci, v poslednej dobe dochádza k častým poruchám na kanalizačnej sieti a k poruchám čerpadiel v kanalizačných prečerpávacích staniciach. Z toho dôvodu Vás dôrazne žiadame o dodržiavanie disciplíny v oblasti odpadových vôd.     KANALIZÁCIA NIE JE KONTAJNER NA ODPAD ANI ZBERNÝ DVOR! DO KANALIZÁCIE NEPATRÍ: Biologický odpad (odpady z kuchynských drvičov, zvyšky jedál, zeleniny, ovocia, tuky a…

Čítať viac ›

Odpočty vodomerov (I. polrok roka 2019)

Odpočty vodomerov

Vodárenská spoločnosť Hlohovec upozorňuje verejnosť, že v mesiaci jún budú prebiehať odpočty vodomerov za prvý polrok roka 2019. Zamestnanci spoločnosti vykonávajú celoplošný odpočet stavu vodomerov v pracovné dni, ale aj počas víkendov. V tejto súvislosti VSHC upozorňuje spotrebiteľskú verejnosť na opatrnosť pri identifikácii osoby, ktorá vykonáva odpočet stavu vodomeru. Pred odčítaním je pracovník, resp. poverená osoba, povinný bez vyzvania…

Čítať viac ›

Nová konateľka v mestskej vodárenskej spoločnosti sa ujala funkcie

M E S T O   H L O H O V E C

Novou konateľkou Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s. r. o. sa od 1. apríla stala Monika Budaiová. Výmenu na poste konateľa za Tomáša Borovského, ktorý aktuálne spravuje mestský úrad, schválilo na základe výsledkov výberového konania ešte februárové mestské zastupiteľstvo. M. Budaiová má dvadsaťjedenročnú prax v oblasti vodárenstva. Prišla z pozície vedúcej útvaru technickej evidencie majetku a GIS v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti…

Čítať viac ›