ADMINISTRATÍVNE ZÁLEŽITOSTIPOSTUPY PRI VYBAVOVANÍ ADMINISTRATÍVNYCH ZÁLEŽITOSTÍ

Tentokrát je to oveľa jednoduchšie! Vytvorili sme pre Vás postupy pre pohodlné vybavenie všetkých administratívnych záležitostí online.

Napíšte nám Čítajte viac

NOVINKASMS parkovanie

V Hlohovci od 1. júla 2021 zvyšujeme komfort pre vodičov využívajúcich platené parkoviská - parkovné je možné zaplatíte už aj SMS-kou

Napíšte nám Čítajte viac

OZNAM Pre verejnosť zatvorené.

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje, že dňa 18.11. 2022 bude z technických príčin pre verejnosť zatvorené. Ďakujeme za pochopenie.

Napíšte nám Čítajte viac

OZNAM zlúčenie spoločností

Oznamujeme Vám, že spoločnosť MESTSKÁ ČOV, spol. s r. o. sa zlúčila so spoločnosťou Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., ktorá zároveň s účinnosťou od 1.1.2021 preberá všetky práva a záväzky spoločnosti MESTSKÁ ČOV, spol. s r. o..

Napíšte nám Čítajte viac

Oznam Zasielanie faktúr online - služba elektronická faktúra

Využite možnosť elektronického zasielania faktúr na vašu e-mailovú adresu.Vodárenská spoločnosť Hlohovec ponúka odberateľom možnosť aktivácie služby Elektronická faktúra.Služba je prístupná odberateľom, ktorým sú služby spoločnosti fakturované mesačne /tzv. veľkoodberatelia/...

Napíšte nám Čítajte viac

NOVINKY PRE ODBERATEĽOV VODÁRNE PRICHÁDZAJÚ SO SÉRIOU NOVINIEK PRE ODBERATEĽOV

Vodárenská spoločnosť Hlohovec (VSHC), s.r.o. od 1. mája 2019 zavádza do praxe sériu nových služieb a zmien. K možnosti elektronického zasielania faktúr na vašu e-mailovú adresu pribudli ďalšie online novinky. Aktualizované boli tiež niektoré dokumenty...

Napíšte nám Čítajte viac

VÝZVA ODBERATEĽOMVýzva odberateľov ku kontrole svojich vodomerných šácht.

Odporúčame skontrolovať:
1. Či nedošlo k poškodeniu meradla (vodomera) a iných komponentov vodomernej zostavy vplyvom mrazu.
2. Či všetky kolieska meradla stoja ak v nehnuteľnosti nie je žiaden odber

Napíšte nám Čítajte viac

KANALIZÁCIA NIE JE KONTAJNER NA ODPAD ANI ZBERNÝ DVOR!

V poslednej dobe dochádza k častým poruchám na kanalizačnej sieti a k poruchám čerpadiel v kanalizačných prečerpávacích staniciach. Z toho dôvodu Vás dôrazne žiadame o dodržiavanie disciplíny v oblasti odpadových vôd.

Napíšte nám Čítajte viac

OZNAM voľné pracovné miesto na pozícii odborný pracovník úseku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie

Vodárenská spoločnosť Hlohovec oznamuje a zároveň vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

Napíšte nám Čítajte viac

OZNAM ZMENA CENY VODNÉHO A STOČNÉHO

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje svojim zákazníkom, že počnúc dňom 1.1.2023 sa mení cena vodného (cena za dodávku pitnej vody) a stočného (cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody)

Napíšte nám Čítajte viac

Zákaznícke centrum

Našim zákazníkom sa venujeme každý pracovný deň počas otváracích hodín. Na vaše podnety a otázky radi odpovieme aj telefonicky alebo e-mailom

Čítajte viac

Plánované odstávky

OBMEDZENIA / PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PISM. D) A F) V…

Čítajte viac

Poruchy a udalosti

>> Nahlásiť poruchu / udalosť <<  

Čítajte viac

Žiadosti

Všetky potrebné informácie a tlačivá žiadostí, vďaka ktorým vybavíte záležitosti súvisiace s dodávaním pitnej vody a odvádzaním odpadových vôd

Čítajte viac