NOVINKASMS parkovanie

V Hlohovci od 1. júla 2021 zvyšujeme komfort pre vodičov využívajúcich platené parkoviská - parkovné je možné zaplatíte už aj SMS-kou

Napíšte nám Čítajte viac

OZNAM Platby SIPO - zmena čísla účtu

Pri platbe SIPO dokladu jednorazovým príkazom na účet Slovenskej pošty je potrebné použite nové číslo účtu prijímateľa

Napíšte nám Čítajte viac

OZNAM voľné pracovné miesto na pozícii montér

Vodárenská spoločnosť Hlohovec oznamuje a zároveň vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

Napíšte nám Čítajte viac

OZNAM zlúčenie spoločností

Oznamujeme Vám, že spoločnosť MESTSKÁ ČOV, spol. s r. o. sa zlúčila so spoločnosťou Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., ktorá zároveň s účinnosťou od 1.1.2021 preberá všetky práva a záväzky spoločnosti MESTSKÁ ČOV, spol. s r. o..

Napíšte nám Čítajte viac

Oznam Zasielanie faktúr online - služba elektronická faktúra

Využite možnosť elektronického zasielania faktúr na vašu e-mailovú adresu.Vodárenská spoločnosť Hlohovec ponúka odberateľom možnosť aktivácie služby Elektronická faktúra.Služba je prístupná odberateľom, ktorým sú služby spoločnosti fakturované mesačne /tzv. veľkoodberatelia/...

Napíšte nám Čítajte viac

KANALIZÁCIA NIE JE KONTAJNER NA ODPAD ANI ZBERNÝ DVOR!

V poslednej dobe dochádza k častým poruchám na kanalizačnej sieti a k poruchám čerpadiel v kanalizačných prečerpávacích staniciach. Z toho dôvodu Vás dôrazne žiadame o dodržiavanie disciplíny v oblasti odpadových vôd.

Napíšte nám Čítajte viac

VÝZVA ODBERATEĽOMVodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. vyzýva odberateľov ku kontrole svojich vodomerných šácht.

Odporúčame skontrolovať:
1. Či nedošlo k poškodeniu meradla (vodomera) a iných komponentov vodomernej zostavy vplyvom mrazu.
2. Či všetky kolieska meradla stoja ak v nehnuteľnosti nie je žiaden odber

Napíšte nám Čítajte viac

NOVINKY PRE ODBERATEĽOV VODÁRNE PRICHÁDZAJÚ SO SÉRIOU NOVINIEK PRE ODBERATEĽOV

Vodárenská spoločnosť Hlohovec (VSHC), s.r.o. od 1. mája 2019 zavádza do praxe sériu nových služieb a zmien. K možnosti elektronického zasielania faktúr na vašu e-mailovú adresu pribudli ďalšie online novinky. Aktualizované boli tiež niektoré dokumenty...

Napíšte nám Čítajte viac

Zákaznícke centrum

Našim zákazníkom sa venujeme každý pracovný deň počas otváracích hodín. Na vaše podnety a otázky radi odpovieme aj telefonicky alebo e-mailom

Čítajte viac

Plánované odstávky

OBMEDZENIA / PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PISM. D) A F) V…

Čítajte viac

Poruchy a udalosti

>> Nahlásiť poruchu / udalosť <<  

Čítajte viac

Žiadosti

Všetky potrebné informácie a tlačivá žiadostí, vďaka ktorým vybavíte záležitosti súvisiace s dodávaním pitnej vody a odvádzaním odpadových vôd

Čítajte viac