ODPOČTY VODOMEROV za druhý polrok roka 2018 budú prebiehať v decembri

Zamestnanci spoločnosti vykonávajú celoplošný odpočet stavu vodomerov v pracovné dni, ale aj počas víkendov. V tejto súvislosti VSHC upozorňuje spotrebiteľskú verejnosť na opatrnosť pri identifikácii osoby, ktorá vykonáva odpočet stavu vodomeru.

Napíšte nám Čítajte viac

VÝBEROVÉ KONANIE na kandidáta na obsadenie funkcie konateľa VSHC, s.r.o.

Mesto Hlohovec, zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom, vyhlasuje výberové konanie na kandidáta na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta Hlohovec

Napíšte nám Čítajte viac

Oznam Zasielanie faktúr online - služba elektronická faktúra

Využite možnosť elektronického zasielania faktúr na vašu e-mailovú adresu.Vodárenská spoločnosť Hlohovec ponúka odberateľom možnosť aktivácie služby Elektronická faktúra.Služba je prístupná odberateľom, ktorým sú služby spoločnosti fakturované mesačne /tzv. veľkoodberatelia/...

Napíšte nám Čítajte viac

Zákaznícke centrum

Našim zákazníkom sa venujeme každý pracovný deň počas otváracích hodín. Na vaše podnety a otázky radi odpovieme aj telefonicky alebo e-mailom

Čítajte viac

Plánované odstávky

Plánované odstávky a údržba súvisia so zabezpečením vyššej kvality dodávanej pitnej vody. O čase a mieste vás informujeme vopred  

Čítajte viac

Poruchy

O vzniku poruchy na verejnom vodovode alebo verejnej kanalizácii Vás informujeme aj vďaka prepojeniu na náš prevádzkový informačný systém

Čítajte viac

Žiadosti

Všetky potrebné informácie a tlačivá žiadostí, vďaka ktorým vybavíte záležitosti súvisiace s dodávaním pitnej vody a odvádzaním odpadových vôd

Čítajte viac