Oznam dočasné uzatvorenie administratívnej budovy

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje, že v čase od 21.10.2020 do 6.11.2020 bude administratívna budova z technických príčin zatvorená pre verejnosť.

Napíšte nám Čítajte viac

Výzva na predkladanie cenovej podnuky na dodávku tovarov

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na dodávku tovarov: „Rozšírenie systému stáleho akustického merania vodovodnej siete – 2. etapa“.

Napíšte nám Čítajte viac

Oznam Zasielanie faktúr online - služba elektronická faktúra

Využite možnosť elektronického zasielania faktúr na vašu e-mailovú adresu.Vodárenská spoločnosť Hlohovec ponúka odberateľom možnosť aktivácie služby Elektronická faktúra.Služba je prístupná odberateľom, ktorým sú služby spoločnosti fakturované mesačne /tzv. veľkoodberatelia/...

Napíšte nám Čítajte viac

KANALIZÁCIA NIE JE KONTAJNER NA ODPAD ANI ZBERNÝ DVOR!

V poslednej dobe dochádza k častým poruchám na kanalizačnej sieti a k poruchám čerpadiel v kanalizačných prečerpávacích staniciach. Z toho dôvodu Vás dôrazne žiadame o dodržiavanie disciplíny v oblasti odpadových vôd.

Napíšte nám Čítajte viac

NOVINKY PRE ODBERATEĽOV VODÁRNE PRICHÁDZAJÚ SO SÉRIOU NOVINIEK PRE ODBERATEĽOV

Vodárenská spoločnosť Hlohovec (VSHC), s.r.o. od 1. mája 2019 zavádza do praxe sériu nových služieb a zmien. K možnosti elektronického zasielania faktúr na vašu e-mailovú adresu pribudli ďalšie online novinky. Aktualizované boli tiež niektoré dokumenty...

Napíšte nám Čítajte viac

Oznam Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. aktualizuje opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Od pondelka 1.6.2020 otvárame pre verejnosť zákaznícke centrum a pokladňu v bežnom režime, podľa pôvodných otváracích hodín.

Napíšte nám Čítajte viac

BEATRIX KOPCOVÁ - NOVÁ KONATEĽKAVodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. má novú konateľku

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. má od 1. 3. 2020 novú konateľku. Je ňou Beatrix Kopcová, ktorú ešte v decembri 2019 na základe výsledkov výberového konania schválilo mestské zastupiteľstvo.

Napíšte nám Čítajte viac

Zákaznícke centrum

Našim zákazníkom sa venujeme každý pracovný deň počas otváracích hodín. Na vaše podnety a otázky radi odpovieme aj telefonicky alebo e-mailom

Čítajte viac

Plánované odstávky

OBMEDZENIA / PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PISM. D) A F) V…

Čítajte viac

Poruchy a udalosti

>> Nahlásiť poruchu / udalosť <<  

Čítajte viac

Žiadosti

Všetky potrebné informácie a tlačivá žiadostí, vďaka ktorým vybavíte záležitosti súvisiace s dodávaním pitnej vody a odvádzaním odpadových vôd

Čítajte viac