Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje preventívne opatrenia proti šíreniu COVID-19

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje, že v rámci preventívnych opatrení proti šíreniu COVID-19 bude od

4. 1. 2021 až do odvolania

zatvorené pre verejnosť zákaznícke centrum a pokladňa. Úhrady faktúr je možné realizovať bezhotovostným prevodom.

Agenda, týkajúca sa prevádzky vodovodov a kanalizácie (vyjadrenia k PD, informatívny zákres sietí v správe VSHC, žiadosti o pripojenie/zrušenie pripojenia, zákaznícke zmluvy) sa bude vybavovať prostredníctvom e-mailovej komunikácie na mail info@vshc.sk,  príp. telefonicky alebo písomne. K dispozícii je aj poštová schránka.

Všetky potrebné informácie a tlačivá (v PDF alebo v editovateľnom formáte) sú k dispozícii na stránkach spoločnosti  (www.vshc.sk), rovnako ako kontaktné údaje na zodpovedné osoby.

Dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd pracuje v štandardnom nepretržitom režime, teda bez obmedzenia prevádzky.

Vyzývame obyvateľov, aby pristupovali zodpovedne k sebe aj svojmu okoliu a rešpektovali prijaté opatrenia.

Ďakujeme za pochopenie.