Platby SIPO

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

V prípade ak chcete uhradiť SIPO doklad jednorazovým príkazom na účet Slovenskej pošty použite nasledovné platobné symboly:

  • číslo účtu prijímateľa v tvare IBAN: SK95 0200 0020 1400 0010 4512
  • variabilný symbol: evidenčné číslo platiteľa, ktoré je uvedené na platobnom doklade SIPO
  • konštantný symbol: 0558
  • špecifický symbol: 333333mmrr, kde 333333 je konštanta, mm je aktuálny mesiac a rr je aktuálny rok (uvedený na platobnom doklade SIPO).

Úhradu je potrebné zrealizovať tak, aby bola platba pripísaná  na účet Slovenskej pošty najneskôr posledný pracovný deň v mesiaci. Informácie o dobe trvania medzibankového prevodu podá platiteľovi banka.