Platby SIPO

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

V prípade ak chcete uhradiť SIPO doklad jednorazovým príkazom na účet Slovenskej pošty, použite nasledovné symboly:

  • číslo účtu prijímateľa v tvare IBAN:  SK09 6500 0000 0000 2054 2173
  • variabilný symbol: evidenčné číslo platiteľa, ktoré je uvedené na platobnom doklade SIPO
  • konštantný symbol: 0558
  • špecifický symbol: 333333mmrr, kde 333333 je konštanta, mm je aktuálny mesiac a rr je aktuálny rok (uvedený na platobnom doklade SIPO)