Prehlásenie o prístupnosti

Stránka www.vshc.sk spĺňa štandardy World Wide Web konzorcia týkajúce sa prístupnosti webu aj pre znevýhodnených občanov. Portál je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Je definovaný v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Web stránka je plne funkčná v prehliadačoch:
Internet Explorer 11+
Microsoft Edge 42+
Mozilla Firefox 60.0+
Google Chrome 60.0+