VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – “DODÁVKOVÉ VOZIDLO DO 3500 KG (FURGON)“

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na dodávku tovaru: „Dodávkové vozidlo do 3500kg(Furgon)“.

Viac podrobností v prílohe tohto oznamu.

pdf prewievOtvoriť súbor

Príloha č. 1 Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk.

pdf prewievOtvoriť súbor

Príloha č. 2 Technická špecifikácia vozidla.

pdf prewievOtvoriť súbor

Vyhodnotenie ponúk

pdf prewievOtvoriť súbor