Odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Štandardy kvality za rok 2023

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 276/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov

štandard kvality A (počet) B (počet) C (počet) D (počet) E (%) F (počet) G (hodnota)
§ 3 ods. 1 písm. a) 0 0 0 0 0,00 0 0.00
§ 3 ods. 1 písm. b) 0 0 0 0 0,00 0 0.15
§ 3 ods. 1 písm. c) 0 0 0 0 0,00 0 0.00
§ 3 ods. 1 písm. d) 0 0 0 0 0,00 0 0.15
§ 3 ods. 1 písm. e) 0 0 0 0 0,00 0 0.00
§ 3 ods. 1 písm. f) 41 0 0 0 0,00 0 0.15
§ 3 ods. 1 písm. g) 0 0 0 0 0,00 0 0.05
§ 3 ods. 1 písm. h) 19 0 0 0 0,00 0 0.05
§ 3 ods. 1 písm. i) 19 0 0 0 0,00 0 0.10
§ 3 ods. 1 písm. j) 19 0 0 0 0,00 0 0.20
§ 3 ods. 1 písm. k) 11 0 0 0 0,00 0 0.15
§ 3 ods. 1 písm. l) 0 0 0 0 0,00 0 0.05
Úroveň kvality odvádzania vody (%) 100.00
Požadovaná hodnota (%) 95.00

Prehľad o výške kompenzačných platieb

stručný popis štandardu kvality kompenzačná platba (€) počet vyplatených kompenzačných platieb
§ 3 ods. 1 písm. b) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody 0 0
§ 3 ods. 1 písm. d) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlatku v kanalizačnej sieti 0 0
§ 3 ods. 1 písm. f) – opätovné obnovenie odvádzania vody 0 0
§ 3 ods. 1 písm. g) – dodržanie lehoty na zaslanie odpovede na podanie na odvádzanie vody 0 0
§ 3 ods. 1 písm. j) – zabezpečenie plynulého odvádzania vody 0 0
§ 3 ods. 1 písm. k) – overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody 0 0
Spolu 0 0

Evidenciu štandardov kvality za predchádzajúce roky nájdete v jednotlivých výročných správach, ktoré sú zverejnené tu.

https://vshc.sk/vyrocne-spravy/