Zákaznícke centrum

Otváracie hodiny (Stránkové dni)

(v pracovných dňoch)

Pondelok 8.00 – 11.00 PRESTÁVKA 12.00 – 15.00
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 – 11.00 PRESTÁVKA 12.00 – 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 – 11.00 zatvorené zatvorené

 

Kontakt

Telefón: +421 33 73 201 36
E-mail: elena.skodova@vshc.sk

 

Rozsah poskytovaných služieb

  • Uzatváranie zmlúv o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (nový odberateľ, zmena odberateľa)
  • Zmeny, doplnenie identifikačných údajov odberateľov
  • Zmeny v spôsobe platby faktúr
  • Príjem hotovostných platieb
  • Príjem a vybavovanie reklamácií

 

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.

Prevádzka spoločnosti – Zákaznícke centrum
Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec