Zákaznícke centrum

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. aktualizuje preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu nasledovne:

Od stredy 6.5.2020 otvárame pre verejnosť zákaznícke centrum a pokladňu v pondelok až piatok podľa oficiálne uvedených úradných hodín.

Agenda, týkajúca sa prevádzky vodovodov a kanalizácie (vyjadrenia k PD, informatívny zákres sietí v správe VSHC, žiadosti o pripojenie/zrušenie pripojenia, zákaznícke zmluvy) sa bude vybavovať štandartne pri dodržaní predpísaných hygienických opatrení vydaných RÚVZ. Zo zdravotného hľadiska preferujeme komunikáciu prostredníctvom e-mailu na uvedený mail info@vshc.sk,  príp. telefonickú alebo písomnú komunikáciu.

Všetky potrebné informácie a tlačivá (v PDF alebo v editovateľnom formáte) sú k dispozícii na stránkach spoločnosti  (www.vshc.sk), rovnako ako kontaktné údaje na zodpovedné osoby.
Dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd pracuje v štandardnom nepretržitom režime, teda bez obmedzenia prevádzky.
Vyzývame obyvateľov, aby pristupovali zodpovedne k sebe aj svojmu okoliu a rešpektovali  prijaté opatrenia.

 

Otváracie hodiny (Stránkové dni)

(v pracovných dňoch)

Pondelok 8.00 – 11.00 PRESTÁVKA 12.00 – 15.00
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 – 11.00 PRESTÁVKA 12.00 – 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 – 11.00 zatvorené zatvorené

 

Kontakt

Telefón: +421 33 73 201 36
E-mail: elena.skodova@vshc.sk

 

Rozsah poskytovaných služieb

  • Uzatváranie zmlúv o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (nový odberateľ, zmena odberateľa)
  • Zmeny, doplnenie identifikačných údajov odberateľov
  • Zmeny v spôsobe platby faktúr
  • Príjem hotovostných platieb
  • Príjem a vybavovanie reklamácií

 

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.

Prevádzka spoločnosti – Zákaznícke centrum
Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec