Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
1900019 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 zhotovenie vodovodnej prípojky 154,78 € 18/02/2019
1900018 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 zhotovenie vodovodnej prípojky 130,26 € 18/02/2019
1900017 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 prefakturácia spotreby el. energie za mesiac január 2019 120,00 € 18/02/2019
1900016 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 nájomné za nebytové priestory – január 2019 1891,60 € 18/02/2019
1900015 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 parkovacia karta – 2019 120,00 € 18/02/2019
9001189404 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 975 99 poplatok za spracovanie poštových peňažných poukazov 1/2019 157,76 € 12/02/2019
7111747113 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 spotreba el. energie – Šafárikova 1/2019 588,68 € 12/02/2019
7479426658 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 spotreba el. energie – Šafárikova 2/2019 11,14 € 12/02/2019
7479421530 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 spotreba el. energie – záloha 2/2019 948,54 € 12/02/2019
8658147630 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11 zemný plyn – Šafárikova 2/2019 687,00 € 12/02/2019