Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
, 17/06/2024
2400559 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK Spotreba el.energie ul. Šafárikova 246,59 EUR 17/06/2024
2400556 Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 92101 Piešany, SK Analýza odpad.vôd z ČOV 163,2 EUR 17/06/2024
2400557 Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 92101 Piešany, SK Analýza pit.vod – rekonštr.Závalie 106,8 EUR 17/06/2024
2400560 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK Spotreba el.energia – ATS Vinohradská 279,74 EUR 17/06/2024
2400563 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK Spotreba el.energia ČS Šulekovo 471,26 EUR 17/06/2024
2400561 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK Spotreba el.energia – ATS kamenohorská 294,9 EUR 17/06/2024
2400562 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK Spotreba el.energie – Nábrežie A.Hlinku 256,25 EUR 17/06/2024
2400555 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK Služby mob.operátora – ČOV 95,43 EUR 17/06/2024
2400558 MINOTRANS, s.r.o., Koplotovce 301, 92001 Koplotovce, SK Odčerpávanie a odvoz kalu – ČOV 1000 EUR 17/06/2024