Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2200921 OMV Slovensko,s.r.o., Einsteinova 25, 81108 Bratislava, SK nákup PHM 992,47 EUR 21/11/2022
2200918 Slovenský plyn.priemysel, Mynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK záloha plyn – budova 328 EUR 21/11/2022
, 21/11/2022
2200915 PATROL SLOVAKIA, s.r.o., Lamačská cesta 111, 84103 Bratislava, SK Mesačný poplatok ta pripojenie na SRP 153,36 EUR 21/11/2022
2200916 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK Spotreba el.energia – prečerp. stanice 1964,98 EUR 21/11/2022
2200914 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK Vyúčtovanie el.energia ČOV 9/2022 -3414,2 EUR 21/11/2022
2200920 MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 82101 Bratislava, SK provízia za službu SMS parking 231,12 EUR 21/11/2022
2201003 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina, SK záloha plyn ČOV 356 EUR 21/11/2022
2200913 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 1, SK spracovanie pošt.poukazu 2,72 EUR 21/11/2022
2200917 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK záloha el.energia – budova 25,48 EUR 21/11/2022