Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
1191000059 SEAS TRADE. spol. s.r.o., Klincová 37/B, Bratislava 821 08 stavebný dozor – Rekonštrukcia verejného vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II – 12/2019 657,96 € 27/01/2020
8446381587 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 825 11 zemný plyn – vyúčtovacia faktúra -436,24 € 27/01/2020
190100055 Mestská ČOV. spol. s.r.o. Hlohovec, M.R. Štefánika 1, Hlohovec 920 01 čistenie odpadových vôd 12/2019 61 069,75 € 27/01/2020
2191186048 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s,, Priemyselná 10, Piešťany 921 79 voda zásobovanie – Hlohovec 12/2019 73 957,86 € 27/01/2020
2191185383 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 921 79 voda zásobovanie – Šulekovo 12/2019 13 721,63 € 27/01/2020
7111910314 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 spotreba el. energie – vyúčtovacia faktúra – zálohová 666,31 € 27/01/2020
7340022452 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 spotreba el. energie – vyúčtovacia faktúra – Šafárikova -0,02 € 24/01/2020
7141339643 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 spotreba el. energie – Kamenohorská 12/2019 257,39 € 24/01/2020
7151243474 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 spotreba el energie – Vinohradská 12/2019 303,29 € 24/01/2020
7240690347 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P. O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 spotreba el. energie – Nábrežie A. Hlinku 12/2019 373,13 € 24/01/2020