Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2100556 DH Ekologické služby, spol. s r.o., Podzámska 12, 92001 Hlohovec, SK odvoz a likvidácia odpadu z ČOV 72 EUR 13/07/2021
, 13/07/2021
2100529 SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o., Bardejovská 10, 08006 Prešov, SK Flokulant Sokoflok – ČOV 1184,4 EUR 13/07/2021
2100554 WTW,meracia a analytická technika, s.r.o., ČSA 25, 97401 Banská Bystrica, SK nákup chemikálií 260,1 EUR 13/07/2021
2100540 TSM SLOVAKIA s.r.o., Nešporova 1252/2, 03601 Martin, SK oprava MV Isuzu 167,26 EUR 13/07/2021
2100552 KUBÍČEK VHS, s.r.o., Maršíkovská 615, 78815 Vežké Losiny, CZ servisné práce ČOV 297,8 EUR 13/07/2021
2100446 LukᚠŠiška, Cintorínska 8, 92242 Madunice, SK measčný poplatok BOZP 228 EUR 13/07/2021
2100479 KomTes SK s.r.o., Dopravná 7, 92101 Piešany, SK mesačný poplatok GPS 95,04 EUR 13/07/2021
2100537 KROS,a.s., A.Rudnaya 21, 01001 Žilina, SK program CENKROS 518,4 EUR 13/07/2021
2100467 Renesans spol. s r.o., Zigmundíková 16, 90201 Pezinok, SK Grafická úprava, tlač výročnej správy za rok 2020 853,2 EUR 13/07/2021