Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2191076469 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 921 79 zásobovanie voda – Šulekovo 7/2019 16 243,70 € 22/08/2019
2191076472 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 921 79 voda zásobovanie – Hlohovec 7/2019 76 884,20 € 22/08/2019
2019/2191 Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava 917 01 čistenie a monitoring kanalizačnej siete 2 044,80 € 22/08/2019
131904203 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 816 47 vytýčenie sietí 93,77 € 22/08/2019
7039379234 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 nákup PHM 429,63 € 22/08/2019
7039376915 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 nákup PHM 88,70 € 22/08/2019
9001241853 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 975 99 poplatok za spracovanie poštových peňažných poukazov 7/2019 143,82 € 22/08/2019
1920774 ProFuturion accounting s.r.o., Betliarska 22, Bratislava 851 07 účastnícky poplatok na školenie 69,00 € 22/08/2019
01052019 LEDAR s.r.o., Bedřicha Smetanu 2787/3, Trnava 917 08 revízia EZS – funkčná skúška kamerového systému v objekte VSHC 288,00 € 22/08/2019
01062019 LEDAR s.r.o., Bedřicha Smetanu 2787/3, Trnava 917 08 mesačný poplatok – 8/2019 18,00 € 22/08/2019