Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2100183 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK záloha el.energia – budova 11,14 EUR 16/03/2021
2100181 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK spotreab el.energia – Kamenohorská 222,55 EUR 16/03/2021
2100179 Lubomír Kutan, Timravy 19, 92001 Hlohovec, SK likvidácia odpadu z rozkopávok 356,4 EUR 16/03/2021
2100184 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK záloha el.energia – prečerp.stanice 1092,21 EUR 16/03/2021
2100182 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK spotreba el.energia – budova 452,18 EUR 16/03/2021
2100142 DONAUCHEM s r.o., Trnavská cesta 82/A, 82102 Bratislava, SK materiál – chlor.vápno ČOV 375,84 EUR 16/03/2021
2100140 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK vytyčovacie práce – Kamenohorská, Gagarinova ul. 187,58 EUR 16/03/2021
2100139 LEDAR s.r.o., Bedřicha Smetanu 2787/3, 91708 Trnava, SK mesačný poplatok 18 EUR 16/03/2021
2100138 Bytové hospodárstvo, Za poštou 7, 92001 Hlohovec, SK nájomné neb.priestory – Vinohradská 69,16 EUR 16/03/2021
2100143 WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 96001 Zvolen, SK Domena – prevádzkový poplatok 21,18 EUR 16/03/2021