Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
381900037 Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za poštou 7, Hlohovec 920 01 nájomné – nebytové priestory 4/2019 69,16 € 23/04/2019
6001951496 VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava 25, 829 90 poplatok za potvrdenie pre audit 66,00 € 23/04/2019
14/Ku/19 Pavol Kukliš revízny technik, Horný Majer 5066/10, Banka 921 01 odborné prehliadky / vonkajšie prehliadky / školenie viazačov bremien 331,20 € 23/04/2019
190100013 Mestská ČOV, spol. s.r.o. Hlohovec, M.R. Štefánika 1, Hlohovec 1, 920 01 čistenie odpadových vôd 3/2019 60 422,77 € 23/04/2019
2801190137 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 975 99 poplatok za spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu 713,60 € 23/04/2019
7039361848 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 nákup PHM 401,19 € 23/04/2019
2019045 Emil Klepanec, Hruboňovo 207, Hruboňovo 951 25 revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia 500,00 € 23/04/2019
1903031 CORA GEO, s.r.o., A. Kmeťa 5397/23, Martin 036 01 prepojenie PTIS – FIS 2 190,84 € 23/04/2019
201904112 Kovovýroba a obchod, s.r.o., Hlohová 19, Hlohovec 920 01 materiál 9,44 € 23/04/2019
9001206111 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 975 99 poplatok za spracovanie poštových peňažných poukazov 3/2019 3,84 € 23/04/2019