Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. vyzýva odberateľov ku kontrole svojich vodomerných šácht

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

Vzhľadom na aktuálny vývoj počasia (silné mrazy), Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. vyzýva odberateľov ku kontrole svojich vodomerných šácht.

Odporúčame skontrolovať:

  1. Či nedošlo k poškodeniu meradla (vodomera) a iných komponentov vodomernej zostavy vplyvom mrazu.
  2. Či všetky kolieska meradla stoja ak v nehnuteľnosti nie je žiaden odber. Ak sa kolieska točia, môže ísť o poruchu na vnútorných rozvodoch.

Kontrolou môžete predísť prípadným nepríjemnostiam pri vyúčtovaní vody, najmä ak vznikla nadmerná spotreba vody poruchou.

Prípadné poruchy môžete hlásiť cez webový formulár:

https://vshc.sk/nahlasenie-poruchy-udalosti/

alebo

https://vshc.sk/pohotovostna-sluzba/

alebo

na telefónnom čísle 033/ 73 201 37

 

Ďakujeme za pochopenie.