Objednávky

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
058-2020-MK Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Likvidácia odpadu 360,00 € 23/03/2020
057-2020-MK Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 700,00 € 23/03/2020
056-2020-MK Radeton SK, s.r.o., Rovná 2, 971 01 Prievidza Servis zariadenia na diagnostiku 336,00 € 19/03/2020
055-2020-MK IMEX Pumpy, s.r.o., Nitrianska 54, 920 01 Hlohovec Servis a oprava čerpadiel 300,00 € 10/03/2020
053-2020-MK Berner s.r.o., Jesenského 1, 962 12 Detva Hygienické potreby 150,00 € 10/03/2020
052-2020-MK Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 600,00 € 10/03/2020
051-2020-MK Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Oprava mestských komunikácií 252,00 € 10/03/2020
050-2020-MK Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Likvidácia odpadu 240,00 € 10/03/2020
049-2020-MK BELAN SERVIS - oprava motorových vozidiel, s.r.o., Šoltésovej 17, 920 01 Hlohovec Oprava motorového vozidla a vykonanie STK 600,00 € 05/03/2020
048-2020-MK Jašter, s.r.o., 9. mája 25, 920 01 Hlohovec Deratizácia 1 440,00 € 05/03/2020