Objednávky

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
132-2021-VSHC Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 7 800,00 € 10/10/2021
131-2021-VSHC ClickPark, s.r.o., Malešická 49, 130 00 Praha 3 Kotúče do parkovacích automatov 150,00 € 10/10/2021
129-2021-VSHC Radeton SK, s.r.o., Rovná 2, 971 01 Prievidza Predĺženie dátových služieb na rok 2021/2022 5 460,00 € 06/10/2021
130-2021-VSHC Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Likvidácia odpadu 540,00 € 05/10/2021
125-2021-VSHC Pažitný Peter - Fitter, Stará hora 3839/7, 920 01 Hlohovec Vodárenský materiál 400,00 € 30/09/2021
128-2021-VSHC Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 900,00 € 30/09/2021
127-2021-VSHC Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava Odsávanie a čistenie čerpacích staníc, česiel 1 620,00 € 30/09/2021
126-2021-VSHC Jašter, s.r.o., 9. mája 25, 920 01 Hlohovec Jesenná deratizácia 1 800,00 € 30/09/2021
124-2021-VSHC SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, 920 01 Hlohovec Spotrebný materiál 100,00 € 30/09/2021
123-2021-VSHC Autoškola Riška s.r.o., Študentská 23, 917 01 Trnava Kurz zamestnancov na kvalifikačnú kartu vodiča 270,00 € 09/09/2021