Objednávky

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
128-2019-MK ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, 080 01 Prešov Letné pneumatiky 151,86 € 13/08/2019
127-2019-MK IMEX Pumpy, s.r.o., Nitrianska 54, 920 01 Hlohovec Servisné práce 24,00 € 13/08/2019
126-2019-MK Ing. Ľuboš Jakubec - PROKRING PD pre stavebné povolenie a realizáciu „Rekonštrukcia VV – Jesenského ul. – 1. etapa“ 4 116,00 € 13/08/2019
124-2019-MK Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava Odsávanie, čistenie a monitoring verejnej kanalizácie 2 044,80 € 12/08/2019
122-2019-MK Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Vytýčenie sietí v správe Slovak Telekom, a.s. v roku 2019 - € 12/08/2019
121-2019-MK Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Príslušenstvo k mobilnému telefónu 36,98 € 09/08/2019
120-2019-MK Radeton SK, s.r.o., Rovná 2, 971 01 Prievidza Oprava zariadení na diagnostiku 896,00 € 09/08/2019
119-2019-MK Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Osadenie tvarovky s prírubovým ukončením na odbočku 790,00 € 08/08/2019
118-2019-MK Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Navrtávacia súprava 2 994,00 € 08/08/2019
117-2019-MK Berner s.r.o., Jesenského 1, 962 12 Detva Materiál 314,66 € 31/07/2019