Objednávky

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
129-2022-VSHC Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Likvidácia odpadu 120,00 € 12/09/2022
128-2022-VSHC Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Oprava mestských komunikácií 2 604,00 € 12/09/2022
127-2022-VSHC Slovenské centrum obstarávania, o.z., Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice Realizácia verejného obstarávania na dodávateľa el. energie a právne služby 2 896,80 € 08/09/2022
126-2022-VSHC Energyr spol. s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica Migrácia dispečingu na systém Desigo CC 4 346,40 € 08/09/2022
125-2022-VSHC Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava Odsávanie a čistenie čerpacích staníc, česiel 1 620,00 € 07/09/2022
124-2022-VSHC REBECCITA, s.r.o., Osloboditeľov 786/88, 920 03 Hlohovec - Šulekovo Odsávanie čerpacích staníc 75,00 € 07/09/2022
123-2022-VSHC SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, 920 01 Hlohovec Spotrebný materiál a pracovné pomôcky 700,00 € 23/08/2022
122-2022-VSHC Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 2 700,00 € 20/08/2022
121-2022-VSHC Pažitný Peter - Fitter, Stará hora 3839/7, 920 01 Hlohovec Vodárenský materiál 100,00 € 20/08/2022
120-2022-VSHC Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Doprava drveného kameňa 613,44 € 20/08/2022