Objednávky

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
060-2019-MK Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Mobilný telefón 85,50 € 05/04/2019
059-2019-MK Microcomp - Computer systém s.r.o., Kupecká 9, 949 01 Nitra Tablety Samsung Galaxy 3 301,20 € 05/04/2019
058-2019-MK Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 824,40 € 04/04/2019
056-2019-MK Terrastroj spol. s r.o., Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava Časový servis JCB a dodávka mazív 1 552,36 € 01/04/2019
055-2019-MK Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Oprava mestských komunikácií 600,00 € 01/04/2019
054-2019-MK Naviga s.r.o., Vrbovská cesta 2511/19 MS office 2016 248,40 € 28/03/2019
053-2019-MK Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 Orezanie stromu 100,00 € 28/03/2019
052-2019-MK Sensus metrologické služby s.r.o., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá Overenie vodomerov 264,00 € 26/03/2019
051-2019-MK Sensus Slovensko a.s., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá Oprava vodomerov 1 293,00 € 26/03/2019
050-2019-MK Remppol Igor Polačik, Pribinova 15, 920 01 Hlohovec Pracovné pomôcky 112,80 € 26/03/2019