Objednávky

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
033-2021-ČOV Promo s.r.o Odborné skúšky el. rozvádzačov 3795,00€ 29/07/2021
032-2021-ČOV Slovenská legálna metrológia Kontrola fakturačného meradla 29/07/2021
031-2021-ČOV Marián Ivanov - ROUZZ Odborné prehliadky tlakových nádob 116,40€ 29/07/2021
030-2021-ČOV EH Control, s.r.o. Upravenie pozície sondy VČS 159,60€ 29/07/2021
029-2021-ČOV ALMO - Vladimír Meliš Oprava vstupnej brány do objektu 29/07/2021
028-2021-ČOV WTW, meracia a analytická technika s.r.o. Výmena sondy 5346,96€ 29/07/2021
027-2021-ČOV Sezako Trnava, s.r.o. Čistenie bazéna VČS 2391,66€
026-2021-ČOV Finta, s.r.o. ND na čerpadlo 550,00€
025-2021-ČOV Air Consulting, s.r.o. Dodanie vzduchových filtrov na dúchadlá 226,00€
024-2021-ČOV Marián Ivanov - ROUZZ Odborné prehliadky zdvíhacích zariadení 275,00€