Objednávky

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
110-2020-MK Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 500,00 € 29/06/2020
109-2020-MK Radeton SK, s.r.o., Rovná 2, 971 01 Prievidza Servis zariadenia na diagnostiku 1 411,20 € 29/06/2020
108-2020-MK SOFICO, s.r.o., Na križovatkách 27/A, 821 04 Bratislava Ekonomické poradenské služby v súvislosti so zlúčením vodárenských spoločností v Hlohovci 8 880,00 € 29/06/2020
107-2020-MK Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Oprava mestských komunikácií 240,00 € 29/06/2020
106-2020-MK Milan Kamenčík, Radlinského 72, 920 01 Hlohovec Oprava a servis automobilov 700,00 € 26/06/2020
105-2020-MK Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava Odsávanie a čistenie čerpacích staníc, česiel a kanalizácie 1 620,00 € 25/06/2020
104-2020-MK Energyr spol. s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica Oprava PRS a MaR na ČS Osloboditeľov 3 511,20 € 25/06/2020
103-2020-MK Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Doprava drveného kameňa 720,00 € 25/06/2020
102-2020-MK Poľnohospodáske družstvo, Dolný Lopašov, 922 04 Dolný Lopašov Zásypový materiál 600,00 € 25/06/2020
101-2020-MK Aarsleff Hulín, s.r.o., Mierová 23, 920 01 Hlohovec Čistenie a TV monitoring kanalizácie - € 25/06/2020