Objednávky

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
054-2021-VSHC Menert spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa Oprava a overenie vodomerov 1 200,00 € 16/04/2021
053-2021-VSHC PIPS SK s.r.o., Mierová 30, 821 05 Bratislava PD pre výber zhotoviteľa na rekonštrukciu dosadzovacích nádrží na ČOV 1 800,00 € 16/04/2021
012-2021-ČOV Supra technology s.r.o. Výmena potrubia rozvodu vzduchu 1 650,82€ 09/04/2021
011-2021-ČOV WTW, meracia a analytická technika s.r.o., ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica Chemikálie pre analyzátor €337,56 06/04/2021
052-2021-VSHC Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava Odsávanie a čistenie čerpacích staníc a česiel 1 296,00 € 05/04/2021
051-2021-VSHC Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Vývoz a dovoz kontajnera 144,00 € 05/04/2021
050-2021-VSHC Pažitný Peter - Fitter, Stará hora 3839/7, 920 01 Hlohovec Vodárenský materiál 700,00 € 25/03/2021
049-2021-VSHC SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, 920 01 Hlohovec Spotrebný materiál 100,00 € 25/03/2021
048-2021-VSHC Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 1 300,00 € 25/03/2021
047-2021-VSHC Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Oprava mestských komunikácií 360,00 € 25/03/2021