Objednávky

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
022-2024-VSHC Energyr spol. s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica Pravidelné elektrorevízie na ČS a ATS 4 104,00 € 29/01/2024
021-2024-VSHC Energyr spol. s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica Odstránenie závad z profylaktickej kontroly systému ASRTP 5 054,88 € 29/01/2024
020-2024-VSHC LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava Revízia čerpadla 180,00 € 29/01/2024
019-2024-VSHC Softip, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava Prechod na Oracle 19 vrátane prenosu aplikačnej časti 3 168,00 € 23/01/2024
018-2024-VSHC Radeton SK, s.r.o., Rovná 2, 971 01 Prievidza Servis zariadení na diagnostiku 844,80 € 18/01/2024
016-2024-VSHC KWANDO s.r.o., Kalinčiakova 1135/4, 920 01 Hlohovec Oprava hadice na príves UNI-JET 100,00 € 12/01/2024
015-2024-VSHC Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava Odsávanie a čistenie čerpacích staníc, česiel 1 740,00 € 12/01/2024
014-2024-VSHC MESSTECHNIK, s.r.o., Hviezdoslavova 462/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Dodávka vodomeru 169,92 € 12/01/2024
013-2024-VSHC Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 900,00 € 08/01/2024
012-2024-VSHC Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 921 01 Piešťany Odbery a analýza pitných a odpadových vôd 12 121,20 € 08/01/2024