Objednávky

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
145-2019-MK Pažitný Peter - Fitter, Stará hora 3839/7, 920 01 Hlohovec Vodárenský materiál 983,77 € 13/09/2019
144-2019-MK MESSTECHNIK, s.r.o., Hviezdoslavova 462/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Obstaranie vodomerov na VO 4 371,60€ 13/09/2019
141-2019-MK Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 216,00 € 06/09/2019
140-2019-MK Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Doprava drveného kameňa 476,16 € 05/09/2019
139-2019-MK Poľnohospodáske družstvo, Dolný Lopašov, 92204 Dolný Lopašov Zásypový materiál 408,00 € 05/09/2019
138-2019-MK IMEX Pumpy, s.r.o., Nitrianska 54, 920 01 Hlohovec Servisné práce 790,80 € 05/09/2019
137-2019-MK IMEX Pumpy, s.r.o., Nitrianska 54, 920 01 Hlohovec Zapojenie čerpadla 64,44 € 05/09/2019
136-2019-MK Jašter, s.r.o., 9. mája 25, 920 01 Hlohovec Deratizácia 1 440,00 € 05/09/2019
134-2019-MK Papier centrum plus, spol. s.r.o., Za poštou 3835/7A, Hlohovec 920 01 Kancelárske potreby 68,63 € 26/08/2019
133-2019-MK Radeton SK, s.r.o., Rovná 2, 971 01 Prievidza Predĺženie dátových služieb na rok 2019/2020 5 394,00 € 21/08/2019