Objednávky

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
088-2022-VSHC Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Oprava mestských komunikácií 2 520,00 € 07/06/2022
087-2022-VSHC Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Likvidácia odpadu 180,00 € 06/06/2022
086-2022-VSHC Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 500,00 € 30/05/2022
085-2022-VSHC M&L Marián Lenghart, Bojničky 52, 920 55 Bojničky Pretláčanie popod MK a výkopové práce 850,00 € 30/05/2022
084-2022-VSHC Commander Services, s.r.o., Žitná 23, 831 06 Bratislava Obstaranie GPS systému 3 629,28 € 27/05/2022
083-2022-VSHC Pažitný Peter - Fitter, Stará hora 3839/7, 920 01 Hlohovec Vodárenský materiál 550,00 € 27/05/2022
082-2022-VSHC SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, 920 01 Hlohovec Spotrebný materiál a pracovné pomôcky 100,00 € 27/05/2022
081-2022-VSHC LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava Revízia čerpadiel 535,92 € 27/05/2022
080-2022-VSHC MESSTECHNIK, s.r.o., Hviezdoslavova 462/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Dodávka vodomerov 600,00 € 26/05/2022
079-2022-VSHC Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 1 200,00 € 17/05/2022