Objednávky

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
017-2019-MK Papier centrum plus, s.r.o., Za poštou 3835/7A, 920 01 Hlohovec Náplň do tlačiarne 31,60 € 05/02/2019
016-2019-MK Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 2 066,88 € 05/02/2019
015-2019-MK Autoškola Riška s.r.o., Študentská 23, 917 01 Trnava Kurz zamestnancov na kvalifikačnú kartu vodiča 720,00 € 26/01/2019
014-2019-MK Milan Kamenčík, Radlinského 72, 920 01 Hlohovec Oprava a servis automobilov 710,00 € 25/01/2019
013-2019-MK Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Oprava mestských komunikácií 840,00 € 23/01/2019
012-2019-MK Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Likvidácia odpadu 126,00 € 23/01/2019
011-2019-MK Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 457,20 € 23/01/2019
010-2019-MK Pažitný Peter - Fitter, Stará hora 3839/7, 920 01 Hlohovec Vodárenský materiál 1 071,73 € 23/01/2019
009-2019-MK Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 592,80 € 23/01/2019
007-2019-MK Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava Odsávanie a čistenie čerpacích staníc a česiel 1 134,00 € 15/01/2019