Objednávky

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
086-2019-MK Remppol Igor Polačik, Pribinova 15, 920 01 Hlohovec Pracovné pomôcky 1 633,14 € 06/06/2019
085-2019-MK Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Vývoz a dovoz kontajnera 144,00 € 06/06/2019
084-2019-MK Papier centrum plus, spol. s.r.o., Za poštou 3835/7A, Hlohovec 920 01 Kancelárske potreby 94,32 € 03/06/2019
083-2019-MK Kovovýroba a obchod s.r.o., Hlohová 19, 920 01 Hlohovec Oprava strechy na objekte kancelárií VSHC 6 120,00 € 03/06/2019
082-2019-MK Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 108,00 € 30/05/2019
081-2019-MK KomTeS SK s.r.o., Dopravná 7, 921 01 Piešťany Montáž GPS jednotky, záložné akumulátory, aktivácia systému 564,00 € 27/05/2019
080-2019-MK Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Oprava mestských komunikácií 504,00 € 21/05/2019
079-2019-MK Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava Odsávanie a čistenie čerpacích staníc, česiel a kanalizácie 4 380,00 € 16/05/2019
078-2019-MK Pažitný Peter - Fitter, Stará hora 3839/7, 920 01 Hlohovec Vodárenský materiál 297,94 € 16/05/2019
077-2019-MK Sensus metrologické služby s.r.o., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá Overenie vodomerov - € 16/05/2019