Objednávky

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
009-2022-VSHC Slovenský hydrometeorologický ústav, Divízia Meteorologická služba, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava Údaje o zrážkových úhrnoch 120,00 € 03/01/2022
008-2022-VSHC Jašter, s.r.o., 9. mája 25, 920 01 Hlohovec Jarná deratizácia 1 800,00 € 03/01/2022
007-2022-VSHC Pavol Kukliš, Horný Majer 10, 921 01 Piešťany-Banka Školenie viazačov bremien a revízie tlakových nádob 450,00 € 03/01/2022
006-2022-VSHC Jozef Peťovský - SOMO, Horné Trhovište 134, 920 66 Horné Trhovište Revízie hasiacich prístrojov 300,00 € 03/01/2022
005-2022-VSHC Klepanec Elektro s.r.o., Hruboňovo 207, 951 25 Hruboňovo Revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia 500,00 € 03/01/2022
004-2022-VSHC Alena Koišová - revízie Koiš, M. Turkovej 1727/11, 911 01 Trenčín Revízie plynových zariadení 300,00 € 03/01/2022
003-2022-VSHC Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Vytýčenie sietí v správe Slovak Telekom, a.s. v roku 2022 - € 03/01/2022
002-2022-VSHC SPP distribúcia, Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava 26 Vytyčovanie sietí v správe SPP pre rok 2022 - € 03/01/2022
001-2022-VSHC Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 Vytýčenie sietí v správe ZSDIS v roku 2022 - € 03/01/2022
160-2021-VSHC Remppol Igor Polačik, Pribinova 15, 920 01 Hlohovec Pracovné pomôcky a OOPP 300,00 € 23/12/2021