Objednávky

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
015-2020-MK Slovenská technická univerzite v Bratislave, Stavebná fakulta, Radlinského 11, 810 05 Bratislava Skúška a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti 750,00 € 10/01/2020
014-2020-MK Berner s.r.o., Jesenského 1, 962 12 Detva Náradie a OOPP 360,00 € 10/01/2020
013-2020-MK Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Oprava mestských komunikácií 240,00 € 09/01/2020
012-2020-MK REGALSISTEM s.r.o., Soblahovská 7040, 911 01 Trenčín Materiál na skladové regály 60,00 € 09/01/2020
011-2020-MK Radeton SK, s.r.o., Rovná 2, 971 01 Prievidza Servis loggerov 142,80 € 08/01/2020
010-2020-MK Ing. Roman Drgoň ACOM, M.R. Štefánika 26, 920 01 Hlohovec Grafický návrh a výroba parkovacích kariet 250,00 € 07/01/2020
009-2020-MK Pavol Kukliš, Horný Majer 10, 921 01 Piešťany-Banka Školenie viazačov bremien a revízie tlakových nádob 450,00 € 07/01/2020
008-2020-MK Alena Koišová - revízie Koiš, M. Turkovej 1727/11, 911 01 Trenčín Revízie plynových zariadení 250,00 € 07/01/2020
007-2020-MK Emil Klepanec, Hruboňovo 207, 951 25 Hruboňovo Revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia 500,00 € 07/01/2020
006-2020-MK Jozef Peťovský - SOMO, Horné Trhovište 134, 920 66 Horné Trhovište Revízie hasiacich prístrojov 300,00 € 07/01/2020