Objednávky

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
140-2020-MK Sensus Slovensko a.s., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá Obstaranie vodomerov 5 040,00 € 24/08/2020
139-2020-MK Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Oprava mestských komunikácií 780,00 € 17/08/2020
138-2020-MK Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Likvidácia odpadu 120,00 € 17/08/2020
137-2020-MK IMEX Pumpy, s.r.o., Nitrianska 54, 920 01 Hlohovec Servisné práce 200,00 € 11/08/2020
136-2020-MK Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava Odsávanie a čistenie čerpacích staníc, česiel a kanalizácie 1 296,00 € 11/08/2020
135-2020-MK Remppol Igor Polačik, Pribinova 15, 920 01 Hlohovec Pracovné pomôcky a OOPP 200,00 € 11/08/2020
134-2020-MK Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Likvidácia odpadu 3 686,40 € 11/08/2020
133-2020-MK TBB Servis s.r.o., Dvorčianska 59, 949 05 Nitra Servisné práce 2 499,66 € 11/08/2020
132-2020-MK Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 800,00 € 06/08/2020
131-2020-MK Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Oprava mestských komunikácií 840,00 € 06/08/2020