NAHLÁSENIE STAVU VODOMERU

  Meno odberateľa:

  Ulica, č. domu:

  Mesto/mestská časť:

  Číslo odberného miesta:

  Číslo vodomeru:

  Stav vodomeru:

  Príloha (odfotený vodomer) max 1 MB:

  Dátum odčítania:

  Telefónne číslo: