NAHLÁSENIE STAVU VODOMERU

Meno odberateľa:

Ulica, č. domu:

Mesto/mestská časť:

Číslo odberného miesta:

Číslo vodomeru:

Stav vodomeru:

Príloha (odfotený vodomer) max 1 MB:

Dátum odčítania:

Telefónne číslo: