KARIÉRA

 

Oznamujeme voľné pracovné miesto na pozícii odborný pracovník úseku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie


Kvalifikačné predpoklady:

  • úplné SOU alebo SŠ v odbore vodoinštalatérstvo, príp. strojárstvo
  • vodičské oprávnenie B

Zoznam požadovaných dokladov na  uvedenú funkciu  :

  • životopis a profesijný životopis
  • fotokópia dokladu o vzdelaní
  • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby pohovoru v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Iné kritériá a požiadavky :

  • prax v odbore vodoinštalatérstvo alebo podobné tech. zameranie minimálne 2 roky
  • bezúhonnosť
  • zvládanie stresových situácií
  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
  • ochota pracovať nad rámec bežného pracovného času (práce nadčas) v prípade odstraňovania porúch

Ponúkaný plat (základná mzda v hrubom) : min 850 € – v závislosti na dosiahnutom vzdelaní  a dĺžke praxe.

Druh pracovného pomeru : plný úväzok.

Pracovné miesto sa obsadzuje na dobu určitú (12 mesiacov) s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Žiadosť o účasť na pohovore s požadovanými dokladmi doručte na adresu:

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec

 

Vybraní uchádzači budú prizvaní na pohovor jednotlivo na presne dohodnutý termín.