KARIÉRA

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.,

Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, IČO: 36255556

zastúpená konateľkou, Ing. Beatrix Kopcovou

Oznamujeme, voľné pracovné miesto na pozícii strojník – stredisko ČOV Hlohovec 


Zároveň vyhlasujeme výberové konanie na obsadenie pracovného miesta. 

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné SOU alebo SŠ  v odbore mechanik strojov,  príp. vodárenskom odbore 
 • základná znalosť PC a zobrazovacích systémov
 • zváračské, prípadne elektrikárske skúšky výhodou 

Zoznam požadovaných dokladov: 

 • životopis a profesijný životopis 
 • fotokópia dokladu o vzdelaní
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby pohovoru v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 

Iné kritériá a požiadavky :

 • prax v odbore strojárskom alebo vodárenskom  minimálne 5 rokov 
 • bezúhonnosť
 • zvládanie stresových situácií
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ochota pracovať pri obsluhe strojno – technologického zariadenia ČOV v nepretržitej prevádzke v 12 hodinových smenách 

Pracovné miesto sa obsadzuje na dobu určitú (12 mesiacov) s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Plat : 5,31€/ hod.+ osobné ohodnotenie + zákonné príplatky

Žiadosť o účasť na pohovore s požadovanými dokladmi doručte na adresu:

Vodárenské spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 

najneskôr v termíne do 30.4.2024

Vybraní uchádzači budú prizvaní na pohovor jednotlivo na presne dohodnutý termín. 

 

 

ARCHÍV

 

Oznamujeme, voľné pracovné miesto na pozícii strojník – stredisko ČOV Hlohovec 


Zároveň vyhlasujeme výberové konanie na obsadenie pracovného miesta. 

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné SOU alebo SŠ  v odbore mechanik strojov,  príp. vodárenskom odbore 
 • základná znalosť PC a zobrazovacích systémov
 • zváračské, prípadne elektrikárske skúšky výhodou 

Zoznam požadovaných dokladov: 

 • životopis a profesijný životopis 
 • fotokópia dokladu o vzdelaní
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby pohovoru v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 

Iné kritériá a požiadavky :

 • prax v odbore strojárskom alebo vodárenskom  minimálne 5 rokov 
 • bezúhonnosť
 • zvládanie stresových situácií

–      spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 • ochota pracovať pri obsluhe strojno – technologického zariadenia ČOV v nepretržitej prevádzke v 12 hodinových smenách 

Pracovné miesto sa obsadzuje na dobu určitú (12 mesiacov) s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Plat : 5,10€/ hod.

Žiadosť o účasť na pohovore s požadovanými dokladmi doručte na adresu:

Vodárenské spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 

najneskôr v termíne do 26.5.2023

 

Vybraní uchádzači budú prizvaní na pohovor jednotlivo na presne dohodnutý termín. 


 

 

Oznamujeme voľné pracovné miesto na pozícii odborný pracovník úseku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie


Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné SOU alebo SŠ v odbore vodoinštalatérstvo, príp. strojárstvo
 • vodičské oprávnenie B

Zoznam požadovaných dokladov na  uvedenú funkciu  :

 • životopis a profesijný životopis
 • fotokópia dokladu o vzdelaní
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby pohovoru v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Iné kritériá a požiadavky :

 • prax v odbore vodoinštalatérstvo alebo podobné tech. zameranie minimálne 2 roky
 • bezúhonnosť
 • zvládanie stresových situácií
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ochota pracovať nad rámec bežného pracovného času (práce nadčas) v prípade odstraňovania porúch

Ponúkaný plat (základná mzda v hrubom) : min 850 € – v závislosti na dosiahnutom vzdelaní  a dĺžke praxe.

Druh pracovného pomeru : plný úväzok.

Pracovné miesto sa obsadzuje na dobu určitú (12 mesiacov) s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Žiadosť o účasť na pohovore s požadovanými dokladmi doručte na adresu:

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec

 

Vybraní uchádzači budú prizvaní na pohovor jednotlivo na presne dohodnutý termín.