Odbery vody

Dátum odberu Odberné miesto Názov Výsledok
14/11/2022 ATS Vodojem ODBER 14.11.2022 Vyhovuje
27/09/2021 ZŠ Šulekovo ODBER 27.9.2021 Vyhovuje
17/06/2019 OC Váh, SNP, 920 03 Hlohovec LOKALITA ODBERU: OC VÁH, SNP, 920 03 HLOHOVEC VTS_RUVZ_2021.PDF Vyhovuje
17/06/2019 Likérka Černý, Šafárikova 1, 92001 Hlohovec LOKALITA ODBERU: LIKÉRKA ČERNÝ, ŠAFÁRIKOVA 1, 92001 HLOHOVEC Vyhovuje
17/06/2019 ATS, Kamennohorská ul. 42, 920 01 Hlohovec LOKALITA ODBERU: ATS, KAMENNOHORSKÁ UL. 42, 920 01 HLOHOVEC Vyhovuje
17/06/2019 ZŠ Šulekovo, Školská 1650 920 03 Hlohovec - Šulekovo LOKALITA ODBERU: ZŠ ŠULEKOVO, ŠKOLSKÁ 1650 920 03 HLOHOVEC – ŠULEKOVO Vyhovuje
17/06/2019 čerpacia stanica SHELL, Nitrianska 95, 920 01 Hlohovec LOKALITA ODBERU: ČERPACIA STANICA SHELL, NITRIANSKA 95, 920 01 HLOHOVEC Vyhovuje
17/06/2019 ZŠ Koperníkova, Koperníkova 1388/24, 920 01 Hlohovec LOKALITA ODBERU: ZŠ KOPERNÍKOVA, KOPERNÍKOVA 1388/24, 920 01 HLOHOVEC Vyhovuje
17/06/2019 Harmónia - zariadenie pre seniorov, Hollého 7, Hlohovec LOKALITA ODBERU: HARMÓNIA – ZARIADENIE PRE SENIOROV, HOLLÉHO 7, HLOHOVEC Vyhovuje
17/06/2019 FMC - dialyzačné služby, s.r.o., Podzámska 16, 920 01 Hlohovec LOKALITA ODBERU: FMC – DIALYZAČNÉ SLUŽBY, S.R.O., PODZÁMSKA 16, 920 01 HLOHOVEC Vyhovuje