ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Konateľ, riaditeľ:

 

Dozorná rada

Predseda dozornej rady:

 

ČINNOSŤ DOZORNEJ RADY

 

 

 

Zápisnice z rokovaní dozornej rady za obdobie pred rokom 2017 nájdete na starých stránkach spoločnosti.