Výzva na predkladanie ponúk – “ČOV Hlohovec, rekonštrukcia dosadzovacej nádrže DN č. 2“

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v zastúpení konateľky Ing. Beatrix Kopcovej vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác “ČOV Hlohovec, rekonštrukcia dosadzovacej nádrže DN č. 2“ Súčasťou výzvy je aj výkresová časť, ktorá tvorí prílohu k tejto výzve a poskytuje sa elektronicky. Výzva na predkladanie ponúk – “ČOV Hlohovec, rekonštrukcia…

Čítať viac ›

Výzva na predkladanie ponúk – “Stropná doska kanalizačnej šachty“

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v zastúpení konateľky Ing. Beatrix Kopcovej vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác „Stropná doska kanalizačnej šachty“ Viac podrobností v prílohe tohto oznamu. Otvoriť súbor Príloha č. 1 Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk Otvoriť súbor Príloha č. 2 Zadanie – Stropná doska kanalizačnej…

Čítať viac ›

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Zabezpečenie služby- prevádzka SMS

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na dodávku tovaru: „Zabezpečenie služby- prevádzka SMS parkovného na území mesta Hlohovec“. Viac podrobností v prílohe tohto oznamu. Otvoriť súbor Príloha č. 1 Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk. Otvoriť súbor Vyhodnotenie ponúk Otvoriť súbor

Čítať viac ›

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – “DODÁVKOVÉ VOZIDLO DO 3500 KG (FURGON)“

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na dodávku tovaru: „Dodávkové vozidlo do 3500kg(Furgon)“. Viac podrobností v prílohe tohto oznamu. Otvoriť súbor Príloha č. 1 Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk. Otvoriť súbor Príloha č. 2 Technická špecifikácia vozidla. Otvoriť súbor Vyhodnotenie ponúk Otvoriť súbor

Čítať viac ›