Plánované odstávky

OBMEDZENIA / PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PISM. D) A F)

V systéme nie sú evidované žiadne plánované odstávky.
Vygenerované:11.07.2020, 03:45

OBMEDZENIA / PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PÍSM. G) AŽ P)

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA DÁTUM A ČAS PRERUŠENIA POZNÁMKA K ODSTÁVKE TERMÍN ODSTÁVKY DO
Hlohovec Hlohovec, Komenského 908.07.2020, 09:06do
Hlohovec Hlohovec, Šulekovo, Hájska 1249/1B08.07.2020, 09:06do
Hlohovec Hlohovec, Šulekovo, Šulekova 201/507.07.2020, 14:57do
Hlohovec Hlohovec, Šulekovo, Osloboditeľov 908/1307.07.2020, 12:42do
Hlohovec Hlohovec, Rovná 3437/3407.07.2020, 12:39do
Hlohovec Hlohovec, Nitrianska 939/7307.07.2020, 11:36do
Hlohovec Hlohovec, Zábranie 204/6806.07.2020, 11:33do
Vygenerované: 11.07.2020, 03:45