Plánované odstávky

OBMEDZENIA / PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PISM. D) A F)

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA DÁTUM A ČAS PRERUŠENIA POZNÁMKA K ODSTÁVKE TERMÍN ODSTÁVKY DO
Hlohovec Koperníkova, ul. Zámok, ul. Šomodská, ul. Závalie 4, 6, 8 vrátane kotolne, ul. Nerudova, ul. Bottova, ul. Rad mjr. Pavloviča, ul. Balatónska, ul. Sládkovičova, ul. Kpt. Nálepku domy s párnymi číslami od č. 34 po 66 a domy s nepárnymi číslami od č. 25 po 57, ul. Vodárenská, ul. Vinohradská č. 6, 8, 11 a 13, ul. Koperníkova, ul. Šumperky a sídlisko Nitrianska. Odstávka bude mať vplyv aj na dodávku teplej úžitkovej vody v odstavovanej oblasti a na ul. Závalie. Náhradné zásobovanie: Výtokový stojan pri palisádach ul. Za poštou oproti predajne Jednota. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená ul. Nitrianska pri výmenníkovej stanici (kotolňa).16.11.2020, 08:00dovoz vody cisternou, regulácia vodydo ukončenia prác
Vygenerované: 02.12.2020, 20:15

OBMEDZENIA / PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PÍSM. G) AŽ P)

V systéme nie sú evidované žiadne obmedzenia.
Vygenerované:02.12.2020, 20:15