Plánované odstávky

OBMEDZENIA / PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PISM. D) A F)

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA DÁTUM A ČAS PRERUŠENIA POZNÁMKA K ODSTÁVKE TERMÍN ODSTÁVKY DO
Hlohovec ATS Vinohradská (ul. SNP 21,23,25, ul. Vinohradská 1,2,3,4, ul. Šafárikova a kotolňa na ul. Šafárikova) - prerušenie dodávky vody z dôvodu plánovaného prerušenia distribúcie elektriny. Cisterna bude pristavená na ul. Vinohradská pri garážach.16.04.2020, 08:00regulácia vodydo 16.04.2020, 11:00
Vygenerované: 09.04.2020, 16:15

OBMEDZENIA / PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PÍSM. G) AŽ P)

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA DÁTUM A ČAS PRERUŠENIA POZNÁMKA K ODSTÁVKE TERMÍN ODSTÁVKY DO
Hlohovec nevyplnené10.03.2020, 00:00do
Hlohovec nevyplnené18.12.2019, 10:18do
Hlohovec nevyplnené18.12.2019, 08:33do
Hlohovec nevyplnené18.12.2019, 08:48do
Hlohovec nevyplnené17.12.2019, 11:00do
Hlohovec nevyplnené17.12.2019, 13:39do
Hlohovec nevyplnené17.12.2019, 14:18do
Hlohovec nevyplnené17.12.2019, 08:00do
Hlohovec nevyplnené25.10.2019, 14:39do
Hlohovec nevyplnené10.07.2019, 13:15do
Hlohovec nevyplnené10.07.2019, 13:18do
Hlohovec nevyplnené10.07.2019, 10:30do
Hlohovec nevyplnené10.07.2019, 09:18do
Hlohovec nevyplnené10.07.2019, 11:55do
Vygenerované: 09.04.2020, 16:15