Poruchy a udalosti

>> Nahlásiť poruchu / udalosť <<

 

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA DÁTUM A ČAS PRERUŠENIA POZNÁMKA K ODSTÁVKE TERMÍN ODSTÁVKY DO
Hlohovec ul. Bernolákova, ul. Jesenského, ul. Hurbanova, ul. Radlinského, ul. Rázusova a priľahlé ulice (v prípade potreby bude odstávka rozšírená o ďalšie lokality). Cisterna s pitnou vodou bude pristavená pri parku na ul. Rázusova.10.09.2020, 08:00dovoz vody cisternou, regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec ul. M.Benku, ul. Mierová, ul. Arpáda Felcána, ul. Fr. Lipku, ul. Gáborská, ul. Petra Jilemnického, ul. Čsl. armády, ul. 9.mája, ul. Kamenohorská, ul. Gorkého, ul. Fraňa Kráľa. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená na ul. Petra Jilemnického pri potravinách.27.08.2020, 08:00dovoz vody cisternou, regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Bernolákova, Jesenského, Hurbanova, Radlinského, Rázusova a priľahlé ulice (v prípade potreby bude odstávka rozšírená o ďalšie lokality), cisterna bude pristavená pri parku na ul. Rázusova.21.08.2020, 13:30regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec ul. Jesenského od ul. Radlinského po ul. Pribinova, ul. Starý rínok, ul. Pribinova domy s nepárnymi číslami od 31 po 49 a domy s párnymi číslami od 46 po 66, ul. Štúrova 1. Náhradné zásobovanie bude zabezpečené výtokovým stojanom na hydrante na ul. Štúrova 3.18.08.2020, 08:00regulácia vodydo odstránenia poruchy
Vygenerované: 20.09.2020, 00:30

Po ukončení odstávky môže dochádzať k miernemu zákalu. V prípade výskytu zákalu neodpúšťajte vodu. Odpúšťaním nepríde k ustáleniu ani odstráneniu zákalu (odpúšťanie má opačný efekt ako očakávate).

Ďakujeme za pochopenie.