Poruchy a udalosti

>> Nahlásiť poruchu / udalosť <<

 

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA DÁTUM A ČAS PRERUŠENIA POZNÁMKA K ODSTÁVKE TERMÍN ODSTÁVKY DO
Hlohovec Bernolákova, ul. Radlinského (od ul. SNP po ul. Jesenského), ul. Bernolákova (od ul. SNP po ul. Rázusova), ul. Hurbanova (od ul. Jesenského po ul. Palackého), ul. Rozmarínova, ul. Jesenského. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená na križovatke ul. Bernolákova a ul. Jesenského. Upozorňujeme, že v súvislosti s rekonštrukciou potrubia VV môže dochádzať v uvedenej lokalite v prípade havarijných stavov k nepredpokladaným krátkodobým odstávkam pitnej vody. Z uvedeného dôvodu odporúčame si vytvoriť minimálnu zásobu vody.14.10.2021, 08:00dovoz vody cisternou, regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Bernolákova, ul. Radlinského (od ul. SNP po ul. Jesenského), ul. SNP párne čísla domov od 16 po 44, ul. Bernolákova nepárne čísla domov od 1 po 7 a párne čísla od 4 po 26, ul. Hurbanova (od ul. Jesenského po ul. Palackého), ul. Rozmarínova, ul. Jesenského. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená na križovatke ul. Bernolákova a ul. Jesenského.08.10.2021, 08:00dovoz vody cisternou, regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Radlinského, ul. Radlinského (v úseku ul. Rázusova a ul. Železničná) a ul. Železničná (v úseku od ul. Pribinova po ul. Hurbanova). Cisterna s pitnou vodou bude pristavená na križovatke ul. Radlinského a ul. Železničná.22.09.2021, 08:00dovoz vody cisternou, regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Hlohová, ul. Hlohová č. 1,2,4,6; ul. Pod Beranom; ul. Hollého; ul. Nám. sv. Michala č. 19,20,21,22; ul. Kamenná. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená v bočnom vjazde do MŠ na ul. Hollého.19.08.2021, 08:00dovoz vody cisternou, regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Slov.nár.povstania, ul. Podzámska č.d. 12 - 14, ul. Nám .sv. Michala od ul. Slov. nár. povstania po ul. Podzámska, ul. Slov. nár. povstania č.d. 1,3,9,11,13,15 a ul. Za poštou03.08.2021, 12:00regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Zábranie 33, ul. Zábranie, M.R.Štefánika 96, Cisterna pri rodinnom dome Zábranie 3112.07.2021, 08:00dovoz vody cisternou, regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Gáborská 33, ul. Gáborská. V prípade potreby bude odstávka rozšírená o priľahlé ulice. Cisterna bude pristavená na ul. Gáborská pred domom č. 16.30.06.2021, 08:00dovoz vody cisternou, regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Komenského, ul. Komenského, ul. Františkánske námestie. Cisterna bude pristavená pri gymnáziu na ul. Komenského.22.06.2021, 07:00dovoz vody cisternou, regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Vinohradská 3, ul. SNP č. 21, 23, 25; ul. Vinohradská 1, 2, 3, 4; ul. Šafárikova. Odstávka bude mať vplyv aj na dodávku teplej vody z kotolne na ul. Šafárikova. Vzhľadom na nepredvídateľný vývoj môže nastať odstávka skôr. Náhradnė zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené výtokovým stojanom pri budove ATS Vinohradská pri MŠ.19.06.2021, 14:30regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Šulekovo, Osloboditeľov 1268/22, celá mestská časť Šulekovo s výnimkou ul. Priemyselná a Za Váhom. Oprava bude vykonávaná od 8:00 a odstávka bude vykonaná podľa potreby. Cisterna bude pristavená pri MsÚ v Šulekove na ul. Šulekova.16.06.2021, 08:00dovoz vody cisternou, regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Družstevná, ul. Kalinčiakova od č.12 po križovatku s ul. Rázusova, ul. Drevená. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená na križovatke ul. Kalinčiakova ul. Družstevná.10.06.2021, 08:00dovoz vody cisternou, regulácia vodydo odstránenia poruchy
Vygenerované: 25.10.2021, 00:45

Po ukončení odstávky môže dochádzať k miernemu zákalu. V prípade výskytu zákalu neodpúšťajte vodu. Odpúšťaním nepríde k ustáleniu ani odstráneniu zákalu (odpúšťanie má opačný efekt ako očakávate).

Ďakujeme za pochopenie.