Poruchy a udalosti

>> Nahlásiť poruchu / udalosť <<

 

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA DÁTUM A ČAS PRERUŠENIA POZNÁMKA K ODSTÁVKE TERMÍN ODSTÁVKY DO
Hlohovec Hurbanova, Jesenského (Radlinského – Bernolákova) Hurbanova (nepárne 1-5, 2) SNP (Radlinského – Bernolákova) Bernolákova (párne 2- 26, nepárne 1-5) Cintorínska Rozmarínova11.11.2020, 08:00dovoz vody cisternou, regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Bezručova, R. Dilonga, Fraštacká10.11.2020, 12:00do odstránenia poruchy
Hlohovec Bezručova, ul. Zábranie domy s párnymi číslami od č.2 po 66A. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená na ul. Zábranie pri dome č. 38.10.11.2020, 08:00dovoz vody cisternou, regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Nitrianska 948/91, ul. Nitrianska domy s párnymi číslami od č. 20 po 78, ul. Nitrianska domy s nepárnymi číslami od č. 73 po 99 vrátane obchodného domu Kaufland a ul. Kukučínova. Náhradné zásobovanie bude zabezpečené výtokovým stojanom na ul. Nitrianska pred bytovým domom č. 47.04.11.2020, 08:00regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Tehelná 16, ul. Tehelná od ul. Jarmočná po križovatku s ul. Tehelná.Cisterna s pitnou vodou je pristavená na ul. Tehelná v zákrute smerom na ul. Jarmočná.04.10.2020, 10:00dovoz vody cisternou, regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec ČSL.armády, ul. M.Benku, ul. Mierová, ul. Arpáda Felcána, ul. Fr. Lipku, ul. Gáborská, ul. Petra Jilemnického, ul. Čsl. armády, ul. 9.mája, ul. Kamenohorská, ul. Gorkého, ul. Fraňa Kráľa. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená na ul. Petra Jilemnického pri potravinách.27.08.2020, 08:00dovoz vody cisternou, regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Pribinova, ul. Jesenského od ul. Radlinského po ul. Pribinova, ul. Starý rínok, ul. Pribinova domy s nepárnymi číslami od 31 po 49 a domy s párnymi číslami od 46 po 66, ul. Štúrova 1. Náhradné zásobovanie bude zabezpečené výtokovým stojanom na hydrante na ul. Štúrova 3.18.08.2020, 08:00regulácia vodydo odstránenia poruchy
Vygenerované: 02.12.2020, 20:15

Po ukončení odstávky môže dochádzať k miernemu zákalu. V prípade výskytu zákalu neodpúšťajte vodu. Odpúšťaním nepríde k ustáleniu ani odstráneniu zákalu (odpúšťanie má opačný efekt ako očakávate).

Ďakujeme za pochopenie.