Poruchy

>> Nahlásiť poruchu <<

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje, že dňa 12.02.2019 došlo k poruche vodovodu na ul. Palárikovej.

V súvislosti s odstraňovaním poruchy bola prerušená dodávka vody pre nasledovné lokality:

ul. Družstevná

ul. Drevená

ul. Palárikova

ul. Kalinčiakova

Odstávka potrvá do ukončenia prác.

Po ukončení odstávky môže dochádzať k miernemu zákalu. V prípade výskytu zákalu neodpúšťajte vodu. Odpúšťaním nepríde k ustáleniu ani odstráneniu zákalu (odpúšťanie má opačný efekt ako očakávate).

Ďakujeme za pochopenie.