Poruchy a udalosti

>> Nahlásiť poruchu / udalosť <<

 

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA DÁTUM A ČAS PRERUŠENIA POZNÁMKA K ODSTÁVKE TERMÍN ODSTÁVKY DO
Hlohovec M.R.Štefánika 11, ul. M.R.Štefánika nepárne čísla od č. 5 po č. 37. Cisterna bude pristavená na ul. M.R.Štefánika pred predajňou Poľnohospodárskeho družstva.01.03.2021, 08:00dovoz vody cisternou, regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Nám.sv.Michala 18/21, ul. Pod Beranom; ul. Hlohová č. 1,2,4,6; ul. Nám sv. Michala č. 19,20,21,22; ul. Hollého. Cisterna bude pristavená na ul. Hollého pri materskej škole. Vzhľadom na nepredvídateľný vývoj poruchy môže prísť k odstávke skôr (t.j. aj 23.02.2021).24.02.2021, 08:00dovoz vody cisternou, regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Šafárikova, ul. Vinohradská 2, 4, ul. Šafárikova. Náhradné zásobovanie bude zabezpečené výtokovým stojanom pri BD Vinohradská 1. Odstávka vody bude mať vplyv na dodávku teplej vody pre ul. Vinohradská, ul. SNP 25, 23, 21.04.02.2021, 08:00regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec J.A.Gagarina, ul. Kamenohorská domy s párnymi číslami od 24 po 32. V prípade potreby bude odstavená oblasť zásobovaná ATS Kamenná hora. Pri rozkopávke bude neprejazdná križovatka ulíc Kamenohorská a J.A.Gagarina. Pri rozsiahlejšej odstávke bude zabezpečené náhradné zásobovanie cisternou s pitnou vodou.26.01.2021, 08:00regulácia vodydo odstránenia poruchy
Vygenerované: 01.03.2021, 11:26

Po ukončení odstávky môže dochádzať k miernemu zákalu. V prípade výskytu zákalu neodpúšťajte vodu. Odpúšťaním nepríde k ustáleniu ani odstráneniu zákalu (odpúšťanie má opačný efekt ako očakávate).

Ďakujeme za pochopenie.