Poruchy a udalosti

>> Nahlásiť poruchu / udalosť <<

 

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA DÁTUM A ČAS PRERUŠENIA POZNÁMKA K ODSTÁVKE TERMÍN ODSTÁVKY DO
Hlohovec Hlohovec, Slov.nár.povstania 23, ul. Vinohradská č. 1, ul. SNP 21,23 a 25.25.06.2022, 08:00Náhradné zásobovanie je zabezpečené výtokovým stojanom pri ATS Vinohradská.do odstránenia poruchy
Hlohovec Hlohovec, Timravy 41, ul. Svätopeterská nepárne čísla domov od č. 65 po č. 83 a párne čísla domov od č. 78 po č. 94, ul. Šoltésova, ul. Čulenova, ul. Timravy, ul. Vážska. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená na križovatke ul. Vážska a ul. Timravy.24.03.2022, 08:00do odstránenia poruchy
Hlohovec Hlohovec, Radlinského, ul. Radlinského od ul. Rázusova po ul. Jesenského18.03.2022, 09:00do odstránenia poruchy
Hlohovec Hlohovec, Nitrianska 22, ul. Nitrianska č.9, ul. Tehelná, ul. Kukučínova, ul. Nitrianska párne čísla domov od č. 20 po č. 78 a nepárne čísla domov od č. 73 po č. 99, vrátane Kauflandu. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené výtokovým stojanom na sídlisku Nitrianska pred bytovým domom č. 45.02.03.2022, 09:00Náhradné zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené výtokovým stojanom na sídlisku Nitrianska pred bytovým domom č. 47.do odstránenia poruchy
Hlohovec Hlohovec, Radlinského 26, ul. Radlinského od ul. Jesenského po ul. SNP. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená pri tržnici.01.12.2021, 08:00do odstránenia poruchy
Hlohovec Hlohovec, Bernolákova, ul. Radlinského (od ul. SNP po ul. Jesenského), ul. Bernolákova (od ul. SNP po ul. Rázusova), ul. Hurbanova (od ul. Jesenského po ul. Palackého), ul. Rozmarínova, ul. Jesenského. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená na križovatke ul. Bernolákova a ul. Jesenského. Upozorňujeme, že v súvislosti s rekonštrukciou potrubia VV môže dochádzať v uvedenej lokalite v prípade havarijných stavov k nepredpokladaným krátkodobým odstávkam pitnej vody. Z uvedeného dôvodu odporúčame si vytvoriť minimálnu zásobu vody.14.10.2021, 08:00Cisterna s pitnou vodou bude pristavená na križovatke ul. Bernolákova a ul. Jesenského.do odstránenia poruchy
Hlohovec Hlohovec, Bernolákova, ul. Radlinského (od ul. SNP po ul. Jesenského), ul. SNP párne čísla domov od 16 po 44, ul. Bernolákova nepárne čísla domov od 1 po 7 a párne čísla od 4 po 26, ul. Hurbanova (od ul. Jesenského po ul. Palackého), ul. Rozmarínova, ul. Jesenského. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená na križovatke ul. Bernolákova a ul. Jesenského.08.10.2021, 08:00Cisterna s pitnou vodou bude pristavená na križovatke ul. Bernolákova a ul. Jesenského.do odstránenia poruchy
Vygenerované: 26.06.2022, 01:49

Po ukončení odstávky môže dochádzať k miernemu zákalu. V prípade výskytu zákalu neodpúšťajte vodu. Odpúšťaním nepríde k ustáleniu ani odstráneniu zákalu (odpúšťanie má opačný efekt ako očakávate).

Ďakujeme za pochopenie.