Poruchy a udalosti

>> Nahlásiť poruchu / udalosť <<

 

Po ukončení odstávky môže dochádzať k miernemu zákalu. V prípade výskytu zákalu neodpúšťajte vodu. Odpúšťaním nepríde k ustáleniu ani odstráneniu zákalu (odpúšťanie má opačný efekt ako očakávate).

Ďakujeme za pochopenie.

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA DÁTUM A ČAS PRERUŠENIA POZNÁMKA K ODSTÁVKE TERMÍN ODSTÁVKY DO
Hlohovec Hlohovec, Pribinova 5, ul. Pribinova v úseku od križovatky s ul. SNP po križovatku s ul. Jesenského29.04.2024, 09:20Náhradné zásobovanie je zabezpečené cisternou s pitnou vodou na ul. Pribinova pred domom č. 19do odstránenia poruchy
Hlohovec Hlohovec, Petra Jilemnického, celá m.č. Nová štvrť okrem ul. J.A.Gagarina, Karpatská, Ružová, Inovecká, Veterná, Stará hora, Arpáda Felcána od ul. Hviezdoslavova po ul. Čsl. armády a ul. Kamenohorská od č.d. 2419.04.2024, 08:00Náhradné zásobovanie bude zabezpečené cisternou s pitnou vodou pristavenou na ul. Petra Jilemnického pri potravinách a výtokovým stojanom na križovatke ul. Mierová a Fr. Lipkudo odstránenia poruchy
Hlohovec Hlohovec, Mierová, ul. Inovecká, ul. Karpatská, ul. Ružová, ul. Veterná, ul. Kamenohorská a ul. J.A.Gagarina27.02.2024, 17:00Náhradné zásobovanie je zabezpečené výtokovým stojanom na ul. Kamenohorská medzi domami č. 16 a 18. V deň odstraňovania poruchy bude zásobovanie vody rozšírené o dovoz vody cisternou. Práce spojené s odstraňovaním poruchy sú vzhľadom na jej rozsah naplánované na 28.02.2024 od 07:00. Predpoklad obnovenia dodávky vody je do 24h. O priebehu odstraňovania poruchy budeme informovať. V nadväznosti na rozsah poruchy došlo k vytvoreniu zákalu vo viacerých častiach mesta. Odberateľov vyzývame, aby sa zákal nesnažili odstrániť odpúšťaním. Odpúšťanie má opačný efekt ako očakávate. Na odstránení zákalu sa pracuje. Aktualizácia: Cisterna s pitnou vodou je pristavená na začiatku ulice Ružová. V odstavenej oblasti sa podarilo obnoviť dodávku vody so zníženým tlakom. Na odstránení poruchy sa pracuje. V prípade výskytu zákalu neodpúšťajte vodu. Odpúšťaním nepríde k ustáleniu ani odstráneniu zákalu (odpúšťanie má opačný efekt ako očakávate).do odstránenia poruchy
Vygenerované: 26.05.2024, 23:56