Poruchy

>> Nahlásiť poruchu <<

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje, že dňa 06.03.2019 došlo k poruche vodovodu na ul. Mlynskej v m.č. Šulekovo.

V súvislosti s odstraňovaním poruchy bude od 11:00 prerušená dodávka vody pre m.č. Šulekovo.

Odstávka potrvá do ukončenia prác.

Náhradné zásobovanie:

Cisterna s pitnou vodou bude pristavená pred mestským úradom v Šulekove.

Po ukončení odstávky môže dochádzať k miernemu zákalu. V prípade výskytu zákalu neodpúšťajte vodu. Odpúšťaním nepríde k ustáleniu ani odstráneniu zákalu (odpúšťanie má opačný efekt ako očakávate).

Ďakujeme za pochopenie.

Poznámka:

Porucha je odstránená!