Poruchy a udalosti

>> Nahlásiť poruchu / udalosť <<

 

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA DÁTUM A ČAS PRERUŠENIA POZNÁMKA K ODSTÁVKE TERMÍN ODSTÁVKY DO
Hlohovec Inovecká 55, Inovecká 5526.01.2022, 09:05do odstránenia poruchy
Hlohovec Kpt.Nálepku, ul. Nerudova v časti od ul. Kpt. Nálepku po ul. Sládkovičova, ul. Kpt. Nálepku domy s nepárnymi číslami od č. 1 po č. 25 a ul. Vinohradská č. 10. Cisterna s pitnou vodou je pristavená na ul. Kpt. Nálepku.21.01.2022, 08:45dovoz vody cisternou, regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Nábrežie A.Hlinku 48/4, ul. Nábrežie A. Hlinku od Zámockej záhrady smerom k sídlisku Dolná Sihoť, ul. Gaštanová, Pod Šomod a ul. Sihotská. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená pri obchode Coop Jednota na ul. Gaštanová.18.01.2022, 07:50dovoz vody cisternou, regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Nám.sv.Michala, ul. Nám. sv. Michala od kostola po križovatku s ul. Hlohová30.12.2021, 10:00regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Rázusova, ul. Radlinského od ul. Jesenského po ul. Rázusova, ul. Hurbanova od ul. Jesenského po ul. Rázusova, ul. Bernolákova od ul. Jesenského po ul. Rázusova a ul. Rázusova od ul. Jarmočná po ul. Radlinského. V prípade nutnosti môže prísť k odstaveniu väčšej lokality.Cisterna s pitnou vodou bude pristavená na križovatke ul. Rázusova a Hurbanova.02.12.2021, 09:00dovoz vody cisternou, regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Radlinského 26, ul. Radlinského od ul. Jesenského po ul. SNP. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená pri tržnici.01.12.2021, 08:00dovoz vody cisternou, regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Hlohová, ul. Hlohová (v úseku Komenského, Tolstého), nepárne čísla domov. Cisterna k dispozícii v odstavenom úseku - presná poloha bude upresnená. Dôvod odstávky - porušenie VV pri výkopových prácach pre VO.23.11.2021, 12:36do odstránenia poruchy
Hlohovec Sládkovičova, ul. Sládkovičova nepárne č. domov od 19 po 45 a párne č. domov od 22 po 5627.10.2021, 12:45regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Bernolákova, ul. Radlinského (od ul. SNP po ul. Jesenského), ul. Bernolákova (od ul. SNP po ul. Rázusova), ul. Hurbanova (od ul. Jesenského po ul. Palackého), ul. Rozmarínova, ul. Jesenského. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená na križovatke ul. Bernolákova a ul. Jesenského. Upozorňujeme, že v súvislosti s rekonštrukciou potrubia VV môže dochádzať v uvedenej lokalite v prípade havarijných stavov k nepredpokladaným krátkodobým odstávkam pitnej vody. Z uvedeného dôvodu odporúčame si vytvoriť minimálnu zásobu vody.14.10.2021, 08:00dovoz vody cisternou, regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Bernolákova, ul. Radlinského (od ul. SNP po ul. Jesenského), ul. SNP párne čísla domov od 16 po 44, ul. Bernolákova nepárne čísla domov od 1 po 7 a párne čísla od 4 po 26, ul. Hurbanova (od ul. Jesenského po ul. Palackého), ul. Rozmarínova, ul. Jesenského. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená na križovatke ul. Bernolákova a ul. Jesenského.08.10.2021, 08:00dovoz vody cisternou, regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Radlinského, ul. Radlinského (v úseku ul. Rázusova a ul. Železničná) a ul. Železničná (v úseku od ul. Pribinova po ul. Hurbanova). Cisterna s pitnou vodou bude pristavená na križovatke ul. Radlinského a ul. Železničná.22.09.2021, 08:00dovoz vody cisternou, regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Hlohová, ul. Hlohová č. 1,2,4,6; ul. Pod Beranom; ul. Hollého; ul. Nám. sv. Michala č. 19,20,21,22; ul. Kamenná. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená v bočnom vjazde do MŠ na ul. Hollého.19.08.2021, 08:00dovoz vody cisternou, regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Slov.nár.povstania, ul. Podzámska č.d. 12 - 14, ul. Nám .sv. Michala od ul. Slov. nár. povstania po ul. Podzámska, ul. Slov. nár. povstania č.d. 1,3,9,11,13,15 a ul. Za poštou03.08.2021, 12:00regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Zábranie 33, ul. Zábranie, M.R.Štefánika 96, Cisterna pri rodinnom dome Zábranie 3112.07.2021, 08:00dovoz vody cisternou, regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Gáborská 33, ul. Gáborská. V prípade potreby bude odstávka rozšírená o priľahlé ulice. Cisterna bude pristavená na ul. Gáborská pred domom č. 16.30.06.2021, 08:00dovoz vody cisternou, regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Komenského, ul. Komenského, ul. Františkánske námestie. Cisterna bude pristavená pri gymnáziu na ul. Komenského.22.06.2021, 07:00dovoz vody cisternou, regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Vinohradská 3, ul. SNP č. 21, 23, 25; ul. Vinohradská 1, 2, 3, 4; ul. Šafárikova. Odstávka bude mať vplyv aj na dodávku teplej vody z kotolne na ul. Šafárikova. Vzhľadom na nepredvídateľný vývoj môže nastať odstávka skôr. Náhradnė zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené výtokovým stojanom pri budove ATS Vinohradská pri MŠ.19.06.2021, 14:30regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Šulekovo, Osloboditeľov 1268/22, celá mestská časť Šulekovo s výnimkou ul. Priemyselná a Za Váhom. Oprava bude vykonávaná od 8:00 a odstávka bude vykonaná podľa potreby. Cisterna bude pristavená pri MsÚ v Šulekove na ul. Šulekova.16.06.2021, 08:00dovoz vody cisternou, regulácia vodydo odstránenia poruchy
Hlohovec Družstevná, ul. Kalinčiakova od č.12 po križovatku s ul. Rázusova, ul. Drevená. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená na križovatke ul. Kalinčiakova ul. Družstevná.10.06.2021, 08:00dovoz vody cisternou, regulácia vodydo odstránenia poruchy
Vygenerované: 27.01.2022, 16:15

Po ukončení odstávky môže dochádzať k miernemu zákalu. V prípade výskytu zákalu neodpúšťajte vodu. Odpúšťaním nepríde k ustáleniu ani odstráneniu zákalu (odpúšťanie má opačný efekt ako očakávate).

Ďakujeme za pochopenie.