KANALIZÁCIA NIE JE KONTAJNER NA ODPAD ANI ZBERNÝ DVOR!

KANALIZÁCIA NIE JE KONTAJNER NA ODPAD ANI ZBERNÝ DVOR!

Vážení zákazníci, v poslednej dobe dochádza k častým poruchám na kanalizačnej sieti a k poruchám čerpadiel v kanalizačných prečerpávacích staniciach. Z toho dôvodu Vás dôrazne žiadame o dodržiavanie disciplíny v oblasti odpadových vôd.     KANALIZÁCIA NIE JE KONTAJNER NA ODPAD ANI ZBERNÝ DVOR! DO KANALIZÁCIE NEPATRÍ: Biologický odpad (odpady z kuchynských drvičov, zvyšky jedál, zeleniny, ovocia, tuky a…

Čítať viac ›

Nová konateľka v mestskej vodárenskej spoločnosti sa ujala funkcie

M E S T O   H L O H O V E C

Novou konateľkou Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s. r. o. sa od 1. apríla stala Monika Budaiová. Výmenu na poste konateľa za Tomáša Borovského, ktorý aktuálne spravuje mestský úrad, schválilo na základe výsledkov výberového konania ešte februárové mestské zastupiteľstvo. M. Budaiová má dvadsaťjedenročnú prax v oblasti vodárenstva. Prišla z pozície vedúcej útvaru technickej evidencie majetku a GIS v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti…

Čítať viac ›

TAVOS ponúka bezplatný rozbor vody zo studní

Rozbor vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody poskytne Skúšobné laboratórium Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. v piatok 22. marca 2019 verejnosti bezplatný rozbor vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov (studní) vo vybraných ukazovateľoch dusičnany a tvrdosť vody. Prinesená voda určená na rozbor má byť v čistej sklenenej nádobe 0,2 až 0,5 litra, naplnenej až po okraj. Nádoba musí byť označená štítkom s…

Čítať viac ›

Odpočty vodomerov (II. polrok roka 2018)

Odpočty vodomerov

Vodárenská spoločnosť Hlohovec upozorňuje verejnosť, že v mesiaci december budú prebiehať odpočty vodomerov za druhý polrok roka 2018. Zamestnanci spoločnosti vykonávajú celoplošný odpočet stavu vodomerov v pracovné dni, ale aj počas víkendov. V tejto súvislosti VSHC upozorňuje spotrebiteľskú verejnosť na opatrnosť pri identifikácii osoby, ktorá vykonáva odpočet stavu vodomeru. Pred odčítaním je pracovník, resp. poverená osoba, povinný bez vyzvania…

Čítať viac ›

Zasielanie faktúr online – služba elektronická faktúra

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

Využite možnosť elektronického zasielania faktúr na vašu e-mailovú adresu. Vodárenská spoločnosť Hlohovec ponúka odberateľom možnosť aktivácie služby Elektronická faktúra. Služba je prístupná odberateľom, ktorým sú služby spoločnosti fakturované mesačne /tzv. veľkoodberatelia/. Ostatní odberatelia si budú môcť aktivovať službu Elektronická faktúra od 1. 1. 2019. Vzhľadom na to, že elektronická faktúra je plnohodnotný daňový doklad, pri aktivácii služby zasielania faktúr…

Čítať viac ›

Výzva na predkladanie ponúk – Rekonštrukcia vodovodu

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“

Výzva na predkladanie ponúk – zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“ 1. Identifikácia obstarávateľa: Názov obstarávateľa: Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. Sídlo obstarávateľa: Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec IČO: 36255556 IČ DPH: SK2020173705 Zastúpený: Mgr. Tomáš Borovský, konateľ spoločnosti Telefón: 033/7320135 Obstarávateľ podľa § 9 ods. 1 písm. b)…

Čítať viac ›

Meníme meno, od 1. júla sme VSH

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

Spoločnosť Vodárenské a technické služby, s.r.o. poskytuje služby v oblasti distribúcie a odvádzania vody verejnou kanalizáciou v meste Hlohovec už pätnásť rokov. Začínala ako Mestská vodárenská a kanalizačná spoločnosť Hlohovec, s.r.o. v roku 2003, pod obchodným menom Vodárenské a technické služby, s.r.o. pôsobí od januára 2005. V období rokov 2015 – 2018 došlo k revitalizácii spoločnosti, ktorá zahŕňala

Čítať viac ›

Napúšťate bazén z vodovodnej prípojky? Zvoľte vhodný čas a postup

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

Napriek tomu, že verejný vodovod nie je primárne určený na dodávku vody do bazénov, odberatelia využívajú odber pitnej vody aj na tento účel. Napúšťanie bazénu je z pohľadu prevádzkovania verejného vodovodu mimoriadnym odberom. Za takýto sa považuje najmä veľký objem odobranej vody. Živelným napúšťaním bazénov odberatelia spôsobujú nepríjemnosti sebe, aj prevádzkovateľovi siete. Je potrebné mať na zreteli, že zákazník…

Čítať viac ›

Neoprávnené používanie kanalizácie

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

Spoločnosť Vodárenské a technické služby (VaTS), s.r.o. vyhlásila generálny pardon za neoprávnené používanie kanalizácie. Týka sa 80 nehnuteľností na území mestskej časti Šulekovo, ktoré nemajú uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Môžu tak bez sankcií urobiť do 30. septembra 2018. VaTS nepripojením alebo nelegálnym pripojením týchto domácností na kanalizačnú sieť ročne prichádza o 10 000

Čítať viac ›