Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. aktualizuje preventívne opatrenia

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. aktualizuje preventívne opatrenia nasledovne:

Od pondelka 26.4.2021 otvárame pre verejnosť zákaznícke centrum a pokladňu v bežnom režime, podľa pôvodných otváracích hodín.

Naďalej však uprednostňujeme elektronický kontakt v prípade agendy, týkajúcej sa prevádzky vodovodov a kanalizácie info@vshc.sk (vyjadrenia k PD, informatívny zákres sietí v správe VSHC, žiadosti o pripojenie/zrušenie pripojenia, zákaznícke zmluvy).

Všetky potrebné informácie a tlačivá (v PDF alebo v editovateľnom formáte) sú k dispozícii na stránkach spoločnosti  (www.vshc.sk), rovnako ako kontaktné údaje na zodpovedné osoby.

Ďakujeme za pochopenie.