Oznam – celoplošná skúška hydrantov

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje odberateľom, že dňa 30.4.2024 budú prebiehať celoplošné hydrantové skúšky.

Po vykonaní skúšok môže dochádzať k miernemu zákalu.

V prípade výskytu zákalu neodpúšťajte vodu.

Odpúšťaním nepríde k ustáleniu ani odstráneniu zákalu (odpúšťanie má opačný efekt ako očakávate).

Prípadné zakalenie siete hláste na čísla pracovnej pohotovosti alebo prostredníctvom formulára na nahlasovanie udalostí na stránke https://vshc.sk/pohotovostna-sluzba/

 

Ďakujeme za pochopenie.