Rekonštrukcia verejného vodovodu, Hlohovec – Jesenského ulica – 1. etapa

Rekonštrukcia verejného vodovodu, Hlohovec

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. začala  v septembri 2021 realizovať investičnú akciu Rekonštrukcia verejného vodovodu, Hlohovec – Jesenského ulica – 1. etapa. Ide o jedno z dvoch hlavných rozvodných potrubí pitnej vody v Hlohovci.  Celková realizovaná dĺžka podľa projektovej dokumentácie (vrátane častí , prepájajúcich priľahlé ulice) je 460 m. Použitým materiálom v rámci technických štandardov pre širšie centrum a hlavné vetvy je liatina. Investičná akcia bola zo strany našej spoločnosti projektovo a inžiniersky pripravená na realizáciu už začiatkom roka, avšak kvôli eliminácii  uzávierky Jesenského ulice pristúpila naša spoločnosť k spolupráci s Mestom Hlohovec pri realizácii jeho celkovej rekonštrukcie komunikácie. Stavba je z rovnakého  dôvodu minimalizácie dopravných a obslužných obmedzení pre tunajších obyvateľov rozdelená na niekoľko etáp. Touto  etapizáciou však zároveň  narastá počet nevyhnutných odstávok dodávky vody počas vykonávania ostrých prepojov. V tejto  súvislosti, ale aj vplyvom stavebnej činnosti, môže dochádzať tak na Jesenského ulici ako i v priľahlej lokalite ku krátkodobým výpadkom dodávky pitnej vody. Z uvedeného dôvodu odporúčame vytvoriť si minimálnu zásobu vody. Po ukončení odstávky môže dochádzať k miernemu zákalu. Vo všeobecnosti v  prípade výskytu zákalu po odstávke alebo po odstraňovaní havarijných stavov  nie je vhodné odpúšťať vodu. Odpúšťaním nepríde k ustáleniu ani odstráneniu zákalu (odpúšťanie má opačný efekt).  V záujme zníženia plošného rozsahu odstávok počas havarijných situácií v budúcnosti, Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. počas tejto rekonštrukcie doplnila nové sekčné uzávery pre jednotlivé ulice. Práce by v prípade ideálnych poveternostných podmienok a nekomplikovaného priebehu mali byť ukončené do konca roka 2021.