KANALIZÁCIA NIE JE KONTAJNER NA ODPAD ANI ZBERNÝ DVOR!

KANALIZÁCIA NIE JE KONTAJNER NA ODPAD ANI ZBERNÝ DVOR!

Vážení zákazníci,

v poslednej dobe dochádza k častým poruchám na kanalizačnej sieti a k poruchám čerpadiel v kanalizačných prečerpávacích staniciach. Z toho dôvodu Vás dôrazne žiadame o dodržiavanie disciplíny v oblasti odpadových vôd.

 

 

KANALIZÁCIA NIE JE KONTAJNER NA ODPAD ANI ZBERNÝ DVOR!

DO KANALIZÁCIE NEPATRÍ:

  • Biologický odpad (odpady z kuchynských drvičov, zvyšky jedál, zeleniny, ovocia, tuky a oleje) patrí do kompostu alebo kontajnera
  • Hygienické potreby, dámske vložky, tampóny, plienky, vatové tyčinky, vlhčené obrúsky, gázy, textílie, silónové pančuchy a pod. patria do kontajnera
  • Stavebný odpad patrí do zberného dvora
  • Chemikálie a ďalšie nebezpečné látky (staré farby, riedidlá, lepidlá, kyseliny, hydroxidy, detergenty, mazivá, oleje, domáca a záhradná chémia, obsah batérií a ropné látky) patria do zberného dvora
  • Igelity, mikroténové vrecká, PET fľaše, plechovky, konzervy a pod.
  • Nespotrebované lieky alebo lieky po záruke patria späť do lekárne