Zasielanie faktúr online – služba elektronická faktúra

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

Využite možnosť elektronického zasielania faktúr na vašu e-mailovú adresu.

Vodárenská spoločnosť Hlohovec ponúka odberateľom možnosť aktivácie služby Elektronická faktúra.

Služba je prístupná odberateľom, ktorým sú služby spoločnosti fakturované mesačne /tzv. veľkoodberatelia/.

Ostatní odberatelia si budú môcť aktivovať službu Elektronická faktúra od 1. 1. 2019.

Vzhľadom na to, že elektronická faktúra je plnohodnotný daňový doklad, pri aktivácii služby zasielania faktúr na e-mailovú adresu naša spoločnosť nebude zákazníkovi zasielať faktúru v listinnej forme.

Medzi najväčšie výhody patrí:

 • služba Elektronická faktúra na e-mailovú adresu je bezplatná,
 • elektronická faktúra je vám k dispozícii nasledujúci deň po jej vystavení, skôr ako papierová alternatíva,
 • pri elektronickej komunikácii šetríme váš čas a životné prostredie,
 • faktúru môžete vo vašom počítači uložiť v pdf formáte,
 • faktúru si môžete kedykoľvek vytlačiť,
 • takto zaslaná faktúra je plnohodnotný daňový doklad.

O aktiváciu služby Elektronická faktúra môžete požiadať:

 • e-mailom na info@vshc.sk,
 • písomne na adrese Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec,
 • telefonicky na zákazníckej linke +421 33 73 201 35, +421 33 73 201 36,
 • osobne v zákazníckom centre našej spoločnosti.

Pri žiadosti o túto službu uveďte:

 • evidenčné číslo odberu („odberné miesto“ – číslo uvedené na faktúre) alebo číslo faktúry,
 • adresu odberného miesta,
 • vašu e-mailovú adresu.

Podmienky poskytovania služby Elektronická faktúra  /Podmienky poskytovania služby elektronická faktúra /