Vodárne prichádzajú so sériou noviniek pre odberateľov

Vodárne prichádzajú so sériou noviniek pre odberateľov

Vodárenská spoločnosť Hlohovec (VSHC), s.r.o. od 1. mája 2019 zavádza do praxe sériu nových služieb a zmien. K možnosti elektronického zasielania faktúr na vašu e-mailovú adresu pribudli ďalšie online novinky. Aktualizované boli tiež niektoré dokumenty.

Prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke spoločnosti www.vshc.sk v časti Zákazníci máte možnosť nahlásiť stav vodomeru, poruchu na vodovodnej či kanalizačnej sieti či iné udalosti týkajúce sa činnosti VSHC. Online formulárom môžete vybaviť aj reklamácie.

Od mája vodárne upravujú tiež otváracie hodiny. Spoločnosť zavádza stránkové a nestránkové dni. Zákazníkom sa budú na adrese Šafárikova 30 venovať v pondelok, stredu a piatok od 8:00 do 11:00, po obednej prestávke v pondelok od 12:00 do 15:00 a v stredu až do 17:00. Po rokoch dochádza k aktualizácii Cenníka výkonov a služieb, ktorý odzrkadľuje zreálnené náklady za všetky poskytované služby. Novinkou na stránke je tiež dokument Technické požiadavky a podmienky pre zriaďovanie alebo odstraňovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky. Podrobnosti sú zverejnené v časti Zákazníci – Všeobecne zmluvné podmienky.

V prípade ďalších otázok sa obráťte na zákaznícke centrum, tel. č. 033/ 73 201 36 – p. Škodová alebo na sekretariát, tel. č. 033/73 201 35, info@vshc.sk – p. Dávidová a dozviete sa viac.