Odpočty vodomerov (I. polrok roka 2024)

Odpočty vodomerov

Vodárenská spoločnosť Hlohovec upozorňuje verejnosť, že v mesiaci jún bude prebiehať riadny odpočet vodomerov za prvý polrok roka 2024.

Zamestnanci spoločnosti vykonávajú celoplošný odpočet stavu vodomerov hlavne v pracovné dni, ale aj počas víkendov. V tejto súvislosti VSHC upozorňuje spotrebiteľskú verejnosť na opatrnosť pri identifikácii osoby, ktorá vykonáva odpočet stavu vodomeru. Pred odčítaním je pracovník, resp. poverená osoba, povinný bez vyzvania sa preukázať identifikačnou kartou, ktorá obsahuje jeho meno. Na identifikačnej karte sa nachádza telefónne číslo, na ktorom je možné overenie totožnosti a rozsah poverenia.

VSHC zároveň upozorňuje, že poverené osoby na odpočet stavu vodomerov, nebudú vykonávať žiadnu ďalšiu činnosť, ako napríklad inkasovanie nedoplatku či vyúčtovanie preplatku za vodné a stočné, resp. za iné služby Vodárenskej spoločnosti Hlohovec.

V prípade, že Vás doma naši zamestnanci nezastihnú, môžete nahlásiť stav vodomeru telefonicky, e-mailom, ale aj na našich stránkach prostredníctvom formuláru na nahlásenie stavu vodomeru.