Preplatky z vyúčtovania vodného a stočného

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje odberateľom, že preplatky z vyúčtovania vodného a stočného za prvý polrok 2019 a rovnako aj preplatky z vyúčtovania predchádzajúcich období si môžete vyzdvihnúť v pokladni v sídle Vodárenskej spoločnosti Hlohovec s.r.o. cez úradné hodiny.