Preplatky z vyúčtovania vodného a stočného

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje odberateľom, že preplatky z vyúčtovania vodného a stočného za prvý polrok 2019 budú doručované prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.