Vodárenskú spoločnosť od marca vedie Beatrix Kopcová

M E S T O   H L O H O V E C

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. má od 1.3.2020 novú konateľku.

Je ňou Beatrix Kopcová, ktorú ešte v decembri 2019 na základe výsledkov výberového konania schválilo mestské zastupiteľstvo. Vodárenská problematika B. Kopcovej nie je cudzia. Do Hlohovca prichádza z pozície vedúcej investičného oddelenia a dodávateľských opráv v spoločnosti TAVOS Piešťany, a.s. kde pôsobila od roku 2016. Riadiace schopnosti nadobudla už aj ako vedúca oddelenia prírodných liečivých zdrojov a životného prostredia v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany, a.s.

Vysokoškolský titul získala v odbore Vodné stavby a vodné hospodárstvo na Slovenskej technickej univerzite. Je držiteľkou osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov pre kategóriu V-I a osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných kanalizácií pre kategóriu K-I.