TAVOS ponúka bezplatný rozbor vody zo studní

Rozbor vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody poskytne Skúšobné laboratórium Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. v piatok 22. marca 2019 verejnosti bezplatný rozbor vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov (studní) vo vybraných ukazovateľoch dusičnany a tvrdosť vody.

Prinesená voda určená na rozbor má byť v čistej sklenenej nádobe 0,2 až 0,5 litra, naplnenej až po okraj. Nádoba musí byť označená štítkom s údajmi o mieste odberu, o studni a s telefónnym kontaktom. Odber je potrebné vykonať v deň doručenia na rozbor.

Vodári však upozorňujú, že vyšetrenie vody na dusičnany je len čiastkový ukazovateľ a nepostačuje na vyhodnotenie toho, či je voda pitná. Výsledky skúšok budú pod číslami konkrétnych vzoriek zverejnené na webovej stránke vodárenskej spoločnosti.

Trnavská vodárenská spoločnosť je dominantným dodávateľom pitnej vody prostredníctvom verejného vodovodu v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec.

 

Príjem vzoriek – 22. 3. 2019:

lokalita Piešťany: od 7:00 do 12:00 hod. – Skúšobné laboratórium TAVOS, a. s., Bratislavská cesta 3588, Piešťany (areál Čistiarne odpadových vôd)

lokalita Trnava: od 7:00 do 10:00 hod. – TAVOS, a. s., podateľňa, Fraňa Kráľa 1, Trnava

 

Prosíme o dodržanie harmonogramu odovzdávania kontrolnej vzorky vody.

 

viac informácií: http://www.tavos-as.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1445:svetovy-de-vody-2019-bezplatny-rozbor-vody&catid=115:novinky