Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. aktualizuje preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. aktualizuje preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu nasledovne:

Od pondelka 16.3.2020 do odvolania nebude žiadna agenda so zákazníkmi vybavovaná osobne.

Pokladňa bude pre verejnosť zatvorená, prosíme zákazníkov, aby faktúry a poplatky uhrádzali prevodom na účet s použitím príslušného variabilného symbolu.

Agenda, týkajúca sa prevádzky vodovodov a kanalizácie (vyjadrenia k PD, informatívny zákres sietí v správe VSHC, žiadosti o pripojenie/zrušenie pripojenia, zákaznícke zmluvy) sa bude vybavovať prostredníctvom e-mailovej komunikácie na mail info@vshc.sk,  príp. telefonicky alebo písomne.

Všetky potrebné informácie a tlačivá (v PDF alebo v editovateľnom formáte) sú k dispozícii na stránkach spoločnosti  (www.vshc.sk), rovnako ako kontaktné údaje na zodpovedné osoby.

Dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd pracuje v štandardnom nepretržitom režime, teda bez obmedzenia prevádzky.

Vyzývame obyvateľov, aby pristupovali zodpovedne k sebe aj svojmu okoliu a rešpektovali prijaté opatrenia.

___________________________________________________________________________________________________________

Vážený odberateľ/producent,

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. prijala v súvislosti s ochorením COVID-19 preventívne opatrenia.

Na základe uvedeného Vás chceme informovať, že plánovaný odpočet za mesiac marec (tzn. mesačný cyklus fakturácie a štvrťročný cyklus fakturácie k 31.3.2020) sa v mesiaci marec nebude vykonávať našimi pracovníkmi.

Prosíme o zaslanie stavu vodomera v termíne do 3.4.2020.

Možnosti nahlásenia:

  1. Interaktívny formulár na našej stránke:    https://vshc.sk/nahlasenie-stavu-vodomeru/
  2. Písomne na adresu:                                 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec
  3. Telefonicky na tel. č.:                                033/732 01 35; 033/732 01 36

V prípade, že v uvedenom termíne neobdržíme  Váš odpočet, bude spotreba za sledované obdobie stanovená tzv. technickým odhadom (spotreba za porovnateľné obdobie).

Ďakujeme za pochopenie.