Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. aktualizuje preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. aktualizuje preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu nasledovne:

Od stredy 6.5.2020 otvárame pre verejnosť zákaznícke centrum a pokladňu v pondelok a stredu v čase od 8.00 – 11.00 a od 12.00 – 15.00, v piatok od 8.00 – 11.00

Agenda, týkajúca sa prevádzky vodovodov a kanalizácie (vyjadrenia k PD, informatívny zákres sietí v správe VSHC, žiadosti o pripojenie/zrušenie pripojenia, zákaznícke zmluvy) sa bude vybavovať prostredníctvom e-mailovej komunikácie na mail info@vshc.sk,  príp. telefonicky alebo písomne.

Všetky potrebné informácie a tlačivá (v PDF alebo v editovateľnom formáte) sú k dispozícii na stránkach spoločnosti  (www.vshc.sk), rovnako ako kontaktné údaje na zodpovedné osoby.

Dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd pracuje v štandardnom nepretržitom režime, teda bez obmedzenia prevádzky.

Vyzývame obyvateľov, aby pristupovali zodpovedne k sebe aj svojmu okoliu a rešpektovali prijaté opatrenia.

Ďakujeme za pochopenie.