Objednávky

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
001-2024-VSHC Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 Vytýčenie sietí v správe ZSDIS v roku 2024 - € 02/01/2024
173-2023-VSHC Pažitný Peter - Fitter, Stará hora 3839/7, 920 01 Hlohovec Vodárenský materiál 250,00 € 22/12/2023
172-2023-VSHC SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, 920 01 Hlohovec Pracovné pomôcky a materiál 50,00 € 22/12/2023
171-2023-VSHC Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava Odsávanie a čistenie verejnej kanalizácie 696,00 € 13/12/2023
170-2023-VSHC Applied Technologies s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra Dodávka a inštalácia servera 18 465,00 € 13/12/2023
169-2023-VSHC Remppol Igor Polačik, Pribinova 15, 920 01 Hlohovec OOPP 9 650,00 € 07/12/2023
168-2023-VSHC Remppol Igor Polačik, Pribinova 15, 920 01 Hlohovec Hygienické prostriedky 1 550,00 € 07/12/2023
167-2023-VSHC Nový Hlohovec, s.r.o., Vančurova 1701/15, 831 01 Bratislava Realizácia vodovodných prípojok 8 269,00 € 20/11/2023
166-2023-VSHC IMEX Pumpy, s.r.o., Nitrianska 54, 920 01 Hlohovec Vodárenský materiál 300,00 € 20/11/2023
165-2023-VSHC Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava Odsávanie a čistenie čerpacích staníc, česiel 1 740,00 € 20/11/2023