Objednávky

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
016-2023-VSHC Pažitný Peter - Fitter, Stará hora 3839/7, 920 01 Hlohovec Vodárenský materiál 350,00 € 13/01/2023
015-2023-VSHC Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava Odsávanie a čistenie čerpacích staníc, česiel, kanalizácie a monitoring kanalizácie 2 580,00 € 13/01/2023
014-2023-VSHC SV. P. Fidelitas, s.r.o., Šoltésovej 17, 920 01 Hlohovec Betón - € 13/01/2023
013-2023-VSHC TBB Servis s.r.o., Dvorčianska 59, 949 05 Nitra Dodávka náhradných dielov 170,40 € 13/01/2023
040-2022-ČOV WTW s.r.o. Chemikálie na rozbory 324,03€ 03/01/2023
039-2022-ČOV Ivan Bršel – IVOP, s.r.o. Odborné skúšky spotrebičov 130,00€ 03/01/2023
038-2022-ČOV Staveko s.r.o. Práce žeriavom 03/01/2023
037-2022-ČOV Sokoflok Slovakia s.r.o. Flokulant 1335,00€ 03/01/2023
036-2022-ČOV MICROWELL s.r.o. Kontrola prietokomeru 185,00€ 30/11/2022
035-2022-ČOV Donauchem, s.r.o. Koagulant 5625,00€ 30/11/2022