Objednávky

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
108-2019-MK Ledar s.r.o., Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava Programovanie tel. čísel (servis) 60,00 € 19/07/2019
107-2019-MK Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Mobilný telefón 108,00 € 17/07/2019
106-2019-MK SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, 920 01 Hlohovec Materiál 684,80 € 17/07/2019
105-2019-MK Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Obnovenie dopravného značenia 7 236,90 € 11/07/2019
104-2019-MK Pažitný Peter - Fitter, Stará hora 3839/7, 920 01 Hlohovec Vodárenský materiál 519,22 € 11/07/2019
103-2019-MK Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 172,80 € 10/07/2019
102-2019-MK Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava Odsávanie a čistenie čerpacích staníc, česiel a kanalizácie 1 134,00 € 04/07/2019
101-2019-MK Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 1 559,40 € 04/07/2019
100-2019-MK KROS a. s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina Aktualizácia programu CENKROS 4 515,88 € 27/06/2019
099-2019-MK Oracle Slovensko spol. s r. o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava Obnovenie služieb technickej podpory 165,72 € 27/06/2019