Objednávky

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
082-2024-VSHC Berner s.r.o., Jesenského 1, 962 12 Detva Materiál na náradie, spotrebný materiál 800,00 € 12/04/2024
081-2024-VSHC ElektroLIGHT s.r.o., Za poštou 13/A, 920 01 Hlohovec Oprava poškodených káblov VO 400,00 € 12/04/2024
080-2024-VSHC Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 7 100,00 € 10/04/2024
079-2024-VSHC Jozef Beňo, s.r.o., Horné Otrokovce 136, 920 62 Horné Otrokovce Vykonanie STK a EK na nákladnom vozidle 125,00 € 08/04/2024
078-2024-VSHC VISIA, s.r.o., Sládkovičova 2052/50, 927 01 Šaľa Statický posudok objektov v areáli VSHC 1 440,00 € 08/04/2024
077-2024-VSHC Patrol Slovakia, s.r.o., Lamač 6766, 841 03 Bratislava Bezpečnostná služba pre objekt ČSPV, komunikátor a naeditovanie 262,80 € 08/04/2024
076-2024-VSHC Remppol Igor Polačik, Pribinova 15, 920 01 Hlohovec Hygienické prostriedky, OOPP a materiál 300,00 € 08/04/2024
075-2024-VSHC IMEX Pumpy, s.r.o., Nitrianska 54, 920 01 Hlohovec Kabeláž, vrátane elektroinštalačného materiálu na objekte ČSPV 1 600,00 € 08/04/2024
073-2024-VSHC Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Zriadenie vodorovného dopravného značenia 8 604,00 € 08/04/2024
072-2024-VSHC Ledar s.r.o., Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava Montáž elektr. zabezpečovacieho systému do novej haly 1 800,00 € 08/04/2024