Objednávky

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
125-2021-VSHC Pažitný Peter - Fitter, Stará hora 3839/7, 920 01 Hlohovec Vodárenský materiál 400,00 € 30/09/2021
128-2021-VSHC Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 900,00 € 30/09/2021
127-2021-VSHC Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava Odsávanie a čistenie čerpacích staníc, česiel 1 620,00 € 30/09/2021
126-2021-VSHC Jašter, s.r.o., 9. mája 25, 920 01 Hlohovec Jesenná deratizácia 1 800,00 € 30/09/2021
124-2021-VSHC SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, 920 01 Hlohovec Spotrebný materiál 100,00 € 30/09/2021
004/2021/VSHC Remppol Igor Polačik, Pribinova 15, 920 01 Hlohovec Pracovné pomôcky a hygienické potreby 400,00 € 09/09/2021
123-2021-VSHC Autoškola Riška s.r.o., Študentská 23, 917 01 Trnava Kurz zamestnancov na kvalifikačnú kartu vodiča 270,00 € 09/09/2021
122-2021-VSHC Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Oprava mestských komunikácií 1 800,00 € 09/09/2021
121-2021-VSHC Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 1 500,00 € 05/09/2021
120-2021-VSHC Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 6 400,00 € 03/09/2021