Objednávky

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
026-2023-VSHC Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Oprava mestských komunikácií 288,00 € 24/02/2023
025-2023-VSHC BV AUTO, s.r.o., Krušovská 4664, 955 01 Topoľčany Servisné práce a diagnostika automobilu 300,00 € 16/02/2023
024-2023-VSHC Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 1 100,00 € 16/02/2023
023-2023-VSHC Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Oprava mestských komunikácií 450,00 € 16/02/2023
022-2023-VSHC Poľnohospodáske družstvo, Dolný Lopašov, 922 04 Dolný Lopašov Zásypový materiál 240,00 € 14/02/2023
021-2023-VSHC Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Likvidácia odpadu 540,00 € 07/02/2023
020-2023-VSHC Klepanec Elektro s.r.o., Hruboňovo 207, 951 25 Hruboňovo Demontáž starých svietidiel a montáž nových pre VO a rozvádzača VO 661,70 € 06/02/2023
019-2023-VSHC Ing. Zuzana Balková EKO-IN, Dvorníky 452, 920 56 Dvorníky Ohlásenie na úrady 300,00 € 30/01/2023
018-2023-VSHC REGALSISTEM s.r.o., Soblahovská 7040, 911 01 Trenčín Prehliadka paletových regálov 151,20 € 30/01/2023
017-2023-VSHC SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, 920 01 Hlohovec Spotrebný materiál, náradie a pracovné pomôcky 350,00 € 30/01/2023