Objednávky

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
106-2020-MK Milan Kamenčík, Radlinského 72, 920 01 Hlohovec Oprava a servis automobilov 700,00 € 26/06/2020
105-2020-MK Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava Odsávanie a čistenie čerpacích staníc, česiel a kanalizácie 1 620,00 € 25/06/2020
104-2020-MK Energyr spol. s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica Oprava PRS a MaR na ČS Osloboditeľov 3 511,20 € 25/06/2020
103-2020-MK Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Doprava drveného kameňa 720,00 € 25/06/2020
102-2020-MK Poľnohospodáske družstvo, Dolný Lopašov, 922 04 Dolný Lopašov Zásypový materiál 600,00 € 25/06/2020
101-2020-MK Aarsleff Hulín, s.r.o., Mierová 23, 920 01 Hlohovec Čistenie a TV monitoring kanalizácie - € 25/06/2020
100-2020-MK Applied Technologies s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra Počítač s príslušenstvom 1 700,00 € 17/06/2020
099-2020-MK Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Oprava mestských komunikácií 240,00 € 15/06/2020
098-2020-MK Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Likvidácia odpadu 36,00 € 15/06/2020
097-2020-MK Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 1 000,00 € 09/06/2020