Objednávky

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
154-2019-MK Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Vývoz a dovoz kontajnera 144,00 € 24/09/2019
153-2019-MK Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 614,88 € 24/09/2019
152-2019-MK Energyr spol. s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica Obstaranie záložného zdroja a profylaktický servis MaR 1 416,00 € 24/09/2019
151-2019-MK Radeton SK, s.r.o., Rovná 2, 971 01 Prievidza Servis loggerov 508,80 € 24/09/2019
150-2019-MK IDAMER s.r.o., Nám. Dr. Schweitzera 196/4, 916 01 Stará Turá Bezpečnostné zámky plomb s označením 149,04 € 24/09/2019
149-2019-MK Sensus metrologické služby s.r.o., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá Overenie vodomerov - € 20/09/2019
148-2019-MK Sensus Slovensko a.s., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá Oprava vodomerov - € 20/09/2019
147-2019-MK Igor Stacho, Očkov 74, 916 22 Očkov Materiál 86,40 € 20/09/2019
146-2019-MK Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Praha 7 - Holešovice, Česká republika Mobilné telefóny s príslušenstvom 503,42 € 19/09/2019
145-2019-MK Pažitný Peter - Fitter, Stará hora 3839/7, 920 01 Hlohovec Vodárenský materiál 983,77 € 13/09/2019