Zmluvy

Číslo Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
68318330011 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava 841 04 Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime predplateného mýta 50,00 € 10/10/2019
14052018 SEAS TRADE, spol. s.r.o., Klincová 37/B, Bratislava 821 08 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve 08/10/2019
Z-4/2019 Pfeiffer SK s.r.o., Kvetinárska 6, Bratislava 821 06 Zmluva o dielo – Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II 300 000,00 € 04/10/2019
19/2019 Ing. Júlia Petrovičová, č. licencie 829, Trenčianska 17, Bratislava 821 09 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2 700,00 € 02/09/2019
205/2016 Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, Hlohovec 920 01 Dodatok č. 10 k Prevádzkovej zmluve 08/08/2019
17/2019 Mgr. Monika Budaiová Zmluva o výkone funkcie 31/07/2019
3/2019 LEDAR, s.r.o., Bedřicha Smetanu 2787/3, Trnava 917 08 Zmluva o poskytovaní technickej služby 31/07/2019
325/2019 Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, Hlohovec 920 01 Zmluva o výkone verejnoprospešných služieb a prác 09/07/2019
1855/2014 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99 Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri realizácii sústredného inkasa platieb obyvateľstva 09/07/2019
Dodatok č.1 Unition, s.r.o., Letná 3480/1, 058 01 Poprad Dodatok č.1 k servisnej zmluve č.01/2018 607,80 € 05/07/2019