Zmluvy

Číslo Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
692/2018 Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, Hlohovec 920 01 Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok 149 788,57 € 28/12/2018
39/2018 Ing. Júlia Petrovičová, č. licencie 829, Trenčianska 17, Bratislava 821 09 Príloha č. 2 k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb 28/12/2018
38/2018 Ing. Júlia Petrovičová, č. licencie 829, Trenčianska 17, Bratislava 821 09 Príloha č. 1 k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb 28/12/2018
37/2018 Ing. Júlia Petrovičová, č. licencie 829, Trenčianska 17, Bratislava 821 09 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2 700,00 € 28/12/2018
35/2018 PROFI line, s.r.o. Zmluva o prevádzke vodovodu a kanalizácie 1€ 28/12/2018
205/2016 Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, Hlohovec 920 01 Dodatok č. 8 k Prevádzkovej zmluve 0,00 € 07/12/2018
1/2018 CORA GEO, s.r.o., A. Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin Zmluva o informačnom systéme a licenčná zmluva 21 092,20 € 05/12/2018
34/2018 ENERGYR spol. s r.o. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 106 910,40 € 03/12/2018
33/2018 ENERGYR spol. s r.o. Zmluva o dielo 70 652,40€ 06/11/2018
32/2018 Viscon, s.r.o. Zmluva o prevádzke vodovodu a kanalizácie 1€ 25/10/2018