Zmluvy

Číslo Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
Dodatok č.1 Unition, s.r.o., Letná 3480/1, 058 01 Poprad Dodatok č.1 k servisnej zmluve č.01/2018 607,80 € 05/07/2019
11/2019 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 14/06/2019
A4276397 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. z. A4276397 62,10 € 11/06/2019
4-3/2018 KomTeS SK s.r.o., Dopravná 7, Piešťany 921 01 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služby KomTeS sledovanie 05/06/2019
A10609340 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 28/05/2019
9/2019 VK INVEST GROUP, Štúrova 3139/50, Hlohovec 920 01 Zmluva o prevádzke vodovodu a kanalizácie 16/05/2019
Z-1/2016 Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve 1 940,77 € 18/04/2019
A13346609 Orange Slovensko, a. s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 05/04/2019
7/2019 Mgr. Monika Budaiová Zmluva o výkone funkcie 01/04/2019
Z-1/2016 Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve 29/03/2019