Zmluvy

Číslo Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
27/2018 ČSOB Poisťovňa, a.s., Žižkova 11, Bratislava 811 02 Poistná zmluva 0,00 € 17/08/2018
LZF/18/80564 ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, Bratislava 852 01 Leasingová zmluva 30 219,60 € 17/08/2018
18/80564/KZ ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, Bratislava 852 01 Dodatok ku Kúpnej zmluve č. 18/80564/KZ 00,00 € 17/08/2018
18/80564/KZ ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, Bratislava 852 01 Kúpna zmluva 30 219,60 € 17/08/2018
583/2016 Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, Hlohovec 920 01 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve 0,00 € 30/07/2018
22/2018 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská 14, Bratislava 841 04 Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime predplateného mýta 0,00 € 27/07/2018
21/2018 SkyToll, a.s., Westend Square, Lamačská cesta 3/A, Bratislava 841 04 Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v režime predplateného mýta 0,00 € 27/07/2018
353/2018 Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, Hlohovec 920 01 Zmluva o výkone verejnoprospešných služieb a prác 0,00 € 20/07/2018
19/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11 SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu vrátnica 36,00 € 20/07/2018
18/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11 SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu admin. budova 61,00 € 20/07/2018