Zmluvy

Číslo Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
18/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11 SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu admin. budova 61,00 € 20/07/2018
353/2018 Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, Hlohovec 920 01 Zmluva o výkone verejnoprospešných služieb a prác 0,00 € 20/07/2018
19/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11 SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu vrátnica 36,00 € 20/07/2018