Zmluvy

Číslo Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
Z-8-2019 Applied Technologies s. r. o., Mostná 13, Nitra 949 01 Servisná zmluva 480,00 € 31/12/2019
31/2019 PROFI line, s.r.o. Zmluva o prevádzke vodovodu a kanalizácie 30/12/2019
30/2019 VK Invest Group, s.r.o. Zmluva o prevádzke vodovodu a kanalizácie 30/12/2019
29/2019 Viscon, s.r.o. Zmluva o prevádzke vodovodu a kanalizácie 30/12/2019
28/2019 Labeko, s.r.o. Zmluva o dielo – Odber a analýza vzoriek vody na rok 2020 23/12/2019
205/2016 Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, Hlohovec 920 01 Dodatok č. 11 k Prevádzkovej zmluve 312 000,00 € 13/12/2019
Z-7/2019 Lukáš Šiška, Cintorínska 8, Madunice 922 42 Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve 120,00 € 10/12/2019
Z-6/2019 JUDr. Lucia Jurgová advokátka s.r.o., Slnečná 33, 044 24 Poproč Zmluva o poskytovaní právnych služieb 04/12/2019
Z-5/2019 Pfeiffer SK s.r.o., Kvetinárska 6, Bratislava 821 06 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo – Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II 15/11/2019
23/2019 Mestská ČOV, spol. s.r.o., M. R. Štefánika 1, Hlohovec 920 01 Zmluva o pôžičke 150 000,00 € 23/10/2019