Zmluvy

Číslo Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
18/2020 PROFI line, s.r.o., Zábranie 43/170, 920 01 Hlohovec Zmluva o prevádzke vodovodu a kanalizácie 31/12/2020
17/2020 Viscon, s.r.o., Vinohradská 11, 920 01 Hlohovec Zmluva o prevádzke vodovodu a kanalizácie 31/12/2020
16/2020 VK INVEST GROUP, Štúrova 3139/50, Hlohovec 920 01 Zmluva o prevádzke vodovodu a kanalizácie 31/12/2020
ISS 555/2020 Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika č. 1, Hlohovec 920 01 Nájomná zmluva 6239,32 € 29/12/2020
Dodatok č. 1 JUDr. Lucia Jurgová advokátka s.r.o Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb 28/12/2020
15/2020 Lukáš Šiška, Cintorínska 8, Madunice 922 42 Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve 228,00 € 18/12/2020
2114/2020 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Zmluva o spolupráci pri realizácii “Sústredeného inkasa platieb obyvateľstva” 07/12/2020
2028004 SOFTIP, a. s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve č. 2028004 151,20 € 01/12/2020
14/2020 Ing. Júlia Petrovičová, č. licencie 829, Trenčianska 17, Bratislava 821 09 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2 700,00 € 20/11/2020
68943460011 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava 841 04 Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime predplateného mýta 01/10/2020