Objednávky

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
117-2018-MB Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Oprava mestských komunikácií 2 400,00 € 08/08/2018
20/2018/AL WEBY GROUP. s.r.o., Nižovec 2a, Zvolen 960 01 hosting klasik 85,44 € 07/08/2018
116-2018-MB Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 2 222,40 € 06/08/2018
115-2018-MB Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Obstaranie kameniva 960,00 € 06/08/2018
114-2018-MB Radeton SK, s.r.o., Rovná 2, 971 01 Prievidza Oprava loggera 596,40 € 02/08/2018
113-2018-MB Remppol Igor Polačik, Pribinova 15, 920 01 Hlohovec Materiál 17,45 € 02/08/2018
112-2018-MB Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Likvidácia odpadu 1 800,00 € 02/08/2018
111-2018-MB SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, 920 01 Hlohovec Materiál 151,36 € 01/08/2018
110-2018-MB Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Oprava mestských komunikácií 1 200,00 € 27/07/2018
109-2018-MB Radeton SK, s.r.o., Rovná 2, 971 01 Prievidza Obstaranie loggeru 2 265,60 € 25/07/2018