Objednávky

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
118-2019-MK Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Navrtávacia súprava 2 994,00 € 08/08/2019
117-2019-MK Berner s.r.o., Jesenského 1, 962 12 Detva Materiál 314,66 € 31/07/2019
116-2019-MK Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 1 448,40 € 31/07/2019
115-2019-MK Autoškola Riška s.r.o., Študentská 23, 917 01 Trnava Vodičský výcvik skupiny T zamestnanca VSHC 708,00 € 30/07/2019
114-2019-MK Radeton SK, s.r.o., Rovná 2, 971 01 Prievidza Oprava Xilog a vyhľadávača kovov 84,00 € 25/07/2019
113-2019-MK Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 2 066,28 € 25/07/2019
112-2019-MK Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 1 318,92 € 25/07/2019
111-2019-MK Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 2 635,44 € 25/07/2019
110-2019-MK Sensus metrologické služby s.r.o., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá Overenie vodomerov - € 25/07/2019
109-2019-MK Sensus Slovensko a.s., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá Oprava vodomerov - € 25/07/2019