Objednávky

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
146-2019-MK Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Praha 7 - Holešovice, Česká republika Mobilné telefóny s príslušenstvom 503,42 € 19/09/2019
145-2019-MK Pažitný Peter - Fitter, Stará hora 3839/7, 920 01 Hlohovec Vodárenský materiál 983,77 € 13/09/2019
144-2019-MK MESSTECHNIK, s.r.o., Hviezdoslavova 462/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Obstaranie vodomerov na VO 4 371,60€ 13/09/2019
143-2019-MK Terrastroj spol. s r.o., Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava Olej a servisné práce 380,00 € 09/09/2019
142-2019-MK Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava Odsávanie, čistenie a monitoring verejnej kanalizácie 2 480,40 € 06/09/2019
141-2019-MK Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 216,00 € 06/09/2019
140-2019-MK Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Doprava drveného kameňa 476,16 € 05/09/2019
139-2019-MK Poľnohospodáske družstvo, Dolný Lopašov, 92204 Dolný Lopašov Zásypový materiál 408,00 € 05/09/2019
138-2019-MK IMEX Pumpy, s.r.o., Nitrianska 54, 920 01 Hlohovec Servisné práce 790,80 € 05/09/2019
137-2019-MK IMEX Pumpy, s.r.o., Nitrianska 54, 920 01 Hlohovec Zapojenie čerpadla 64,44 € 05/09/2019