Objednávky

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
029-2023-VSHC Radeton SK, s.r.o., Rovná 2, 971 01 Prievidza Servis zariadení na diagnostiku 260,16 € 06/03/2023
028-2023-VSHC Menert spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa Oprava a overenie vodomerov 2 500,00 € 06/03/2023
027-2023-VSHC Pažitný Peter - Fitter, Stará hora 3839/7, 920 01 Hlohovec Vodárenský materiál 1 000,00 € 24/02/2023
026-2023-VSHC Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Oprava mestských komunikácií 288,00 € 24/02/2023
025-2023-VSHC BV AUTO, s.r.o., Krušovská 4664, 955 01 Topoľčany Servisné práce a diagnostika automobilu 300,00 € 16/02/2023
024-2023-VSHC Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 1 100,00 € 16/02/2023
023-2023-VSHC Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Oprava mestských komunikácií 450,00 € 16/02/2023
022-2023-VSHC Poľnohospodáske družstvo, Dolný Lopašov, 922 04 Dolný Lopašov Zásypový materiál 240,00 € 14/02/2023
021-2023-VSHC Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II, Timravy 19, 920 01 Hlohovec Likvidácia odpadu 540,00 € 07/02/2023
020-2023-VSHC Klepanec Elektro s.r.o., Hruboňovo 207, 951 25 Hruboňovo Demontáž starých svietidiel a montáž nových pre VO a rozvádzača VO 661,70 € 06/02/2023