Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2400655 Citrón s.r.o., Polianky 5, 84101 Bratislava, SK Služba optimalizácie nákladov – el.enerrgia 149,88 EUR 15/07/2024
2400664 Trnavská vodárenská spol, Priemyselná 10, 92179 PIESTANY, SK Nákup voda Šulekovo 15595,88 EUR 15/07/2024
2400668 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK Spotreba el.energia – ČS Šulekovo 553,75 EUR 15/07/2024
2400653 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 92101 Piešany, SK Záloha el.energia – ČOV 16421,46 EUR 15/07/2024
2400651 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK Záloha el.energia – Priemyselná ul. 137 EUR 15/07/2024
2400663 Commander Services s.r.o., Žitná 23, 83106 Bratislava, SK Mesačný poplatok – GPS 102 EUR 15/07/2024
2400649 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK Záloha el.energia – budova 38 EUR 15/07/2024
2400658 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 95141 Lužianky, SK Zneškodnenie odpadu – zhrabky z hrablíc 326,4 EUR 15/07/2024
2400652 Slovenský plyn.priemysel, Mynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK Záloha plyn – budova 92 EUR 15/07/2024
2400654 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 1, SK Poplatok za spracovanie peň.poukazov 0,68 EUR 15/07/2024