Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
1921312 ProFuturion accounting s.r.o., Betliarska 22, Bratislava 851 07 účastnícky poplatok na školenie 261,00 € 17/10/2019
20190209 Lukáš Šiška, Cintorínska 8, Madunice 922 42 BOZP, OPP – 9/2019 100,00 € 17/10/2019
2019/2796 Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava 917 01 odsávanie a čistenie ČS, čistenie a monitoring kanalizácie 2 480,40 € 17/10/2019
8687383505 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11 zemný plyn – Šafárikova 10/2019 342,00 € 15/10/2019
20192326 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava 842 55 účastnícky poplatok na školenie 188,00 € 15/10/2019
7039388002 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 nákup PHM 448,89 € 15/10/2019
2019/0868 PATROL SLOVAKIA, s.r.o., Lamačská cesta 111, Bratislava 42, 841 03 pripojenie na SRP – mesačný poplatok 10/2019 153,36 € 15/10/2019
391606 SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, Hlohovec 920 01 materiál 299,66 € 15/10/2019
1195147032 Als Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9, Praha 9 - Vysocany, 190 00 analýza 1 417,00 € 15/10/2019
2019900035 Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 222/1, Hlohovec 920 01 odplata za prevádzku parkovacích miest 3. štvrťrok 2019 12 127,50 € 15/10/2019