Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
20190366 Radeton SK s.r.o., Rovná 2, Prievidza 971 01 oprava XiLog 84,00 € 21/08/2019
20190364 Radeton SK s.r.o., Rovná 2, Prievidza 971 01 materiál 284,40 € 21/08/2019
1220190360 Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 nákup vodárenského materiálu 1 448,40 € 21/08/2019
1195137170 Als Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9, Praha 9 - Vysocany, 190 00 analýza 3 338,38 € 21/08/2019
8658302109 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11 zemný plyn – Šafárikova 8/2019 53,00 € 21/08/2019
391218 SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, Hlohovec 920 01 materiál 684,80 € 16/08/2019
2507190049 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 975 99 poplatok za PP na výplatu – 7/2019 991,20 € 16/08/2019
20190725 Pažitný Peter FITTER, Stará hora 3839/7, Hlohovec 920 01 vodárenský materiál 519,22 € 16/08/2019
119077491 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 821 01 jedálne kupóny 1 545,38 € 16/08/2019
1442417820 Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva 962 12 spotrebný materiál 314,66 € 16/08/2019