Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2400656 LEONESS, s. r. o., Žlkovce 116, 92042 Žlkovce, SK Kancelárske – šanóny 261,31 EUR 15/07/2024
2400644 Mar-Po,spol.s.r.o., Oslobodenia 778/22, 92203 Vrbové, SK Nákup vodárenského materiálu 900 EUR 15/07/2024
2400658 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 95141 Lužianky, SK Zneškodnenie odpadu – zhrabky z hrablíc 326,4 EUR 15/07/2024
2400652 Slovenský plyn.priemysel, Mynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK Záloha plyn – budova 92 EUR 15/07/2024
2400642 TBB Servis s. r. o., Okružná 867/42, 90045 Malinovo, SK Oprava stroja JCB 1126,2 EUR 15/07/2024
2400646 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina, SK Záloha plyn – ČOV 356 EUR 15/07/2024
2400649 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK Záloha el.energia – budova 38 EUR 15/07/2024
2400643 Šupa Marián, Hollého 159/53, 92207 Vežké Kostolany, SK Oprava žací stroj – ČV 727,3 EUR 15/07/2024
2400626 KROS,a.s., A.Rudnaya 21, 01001 Žilina, SK Licencia program Stavebná firma 921,6 EUR 15/07/2024
2400655 Citrón s.r.o., Polianky 5, 84101 Bratislava, SK Služba optimalizácie nákladov – el.enerrgia 149,88 EUR 15/07/2024