Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
7591364023 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 spotreba el. energie – Šafárikova 10/2019 11,14 € 23/10/2019
9001255967 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 975 99 poplatok za spracovanie poštových peňažných poukazov 9/2019 5,27 € 23/10/2019
FV19041 SEVO sound s.r.o., Vašinova 16, Nitra 949 01 produkcia a zabezpečenie hudobného programu – akcia firemný deň 1 560,00 € 23/10/2019
1900140 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 grafické podklady z GIS 4,00 € 21/10/2019
1900139 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 faktúra za vyjadrenie na základe žiadosti 36,00 € 21/10/2019
1900138 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 zhotovenie vodovodnej prípojky 293,03 € 18/10/2019
1900137 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 zhotovenie vodovodnej prípojky 191,47 € 18/10/2019
1900136 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 faktúra za vyjadrenie na základe žiadosti 18/10/2019
1900135 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 faktúra za vyjadrenie na základe žiadosti 12,00 € 18/10/2019
1900134 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 grafické podklady z GIS 4,00 € 18/10/2019